sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met excellentie, vo (S5510)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Deze cursus is bedoeld voor docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs die te maken hebben met cognitief talentvolle en/of hoogbegaafde leerlingen en op zoek zijn naar een betere basis voor de begeleiding van deze leerlingen. In de hands-on-cursus behandelen we de thema’s waarmee u in de dagelijkse praktijk wordt geconfronteerd. U krijgt een theoretisch kader aangeboden en gaat vervolgens aan de slag met de vraag hoe u deze leerlingen signaleert, hoe u tegemoetkomt aan hun speciale onderwijsbehoeften en hoe u deze leerlingen betrokken houdt en blijft uitgedagen. Tevens geeft de cursus u beter zicht op de noodzakelijke randvoorwaarden om opbrengstgericht met uw getalenteerde leerlingen te werken.

Cursusinhoud
De volgende vragen komen in deze cursus van drie bijeenkomsten aan bod:

 • Hoe signaleert en herkent u begaafde leerlingen?
 • Wat is onderpresteren en waar ligt de oorzaak?
 • Hoe houdt u begaafde leerlingen gemotiveerd?
 • Wat is verrijkingsonderwijs?
 • Hoe ontwikkelt u denkvaardigheden met de taxonomie van Bloom?
 • Hoe gaat u om met de ‘mindset’ van uw leerlingen

Cursusdata schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum 18

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599