sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Toetsen met taxonomieën vo (S7064)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Wat maakt een toets tot een goed meetinstrument? Op welke plek in de leerlijn zet de sectie een toets in en welke kwaliteitsafspraken horen daarbij? Wat doet u met de schat aan informatie die elk toetsmoment oplevert en hoe kunt u formatief toetsen bevorderen binnen de school? Deze cursus geeft antwoord op deze en vele andere vragen over toetsing. Na afronding van deze cursus kunt u zich met recht een expert noemen op het gebied van toetsen.

Inhoud 
Met behulp van data kunt u uw lesdoelen scherper formuleren en daarmee het beste uit uw leerlingen halen. Tijdens de cursus koppelt u onderwijsbehoeften van leerlingen aan een hanteerbare werkwijze in de les. Dat doet u op basis van verzamelde data.
In deze cursus komen de volgende elementen aan bod:

 • alles over toetstaxonomieën
 • de zin en onzin van toetsen
 • herkennen en omzeilen van veelvoorkomende valkuilen ten aanzien van toetsing
 • uiteenlopende functies en toepassingsmogelijkheden van toetsen
 • aanscherpen van toetsbeleid binnen het vakwerkplan
 • vakkundig overnemen, aanpassen en opstellen van toetsen
 • screenen van uw toetsen op kwaliteit
 • herkennen van constructiefouten in toetsvragen
 • vaststellen van doorlopende leerlijnen met behulp van toetsen
 • optimaliseren van toetsprogramma’s
 • indelen van de klas naar arrangementen (op basis van toetsanalyses)
 • afleiden van onderwijsbehoeften uit toetsdata
 • realiseren van hogere leeropbrengsten met behulp van toetsen

Wat u verder nog moet weten…
Gedurende de gehele cursus werkt u aan uw eigen verbetertraject. Door nieuwe theoretische inzichten en individuele begeleiding biedt elke bijeenkomst ruimte om stappen te maken binnen uw eigen traject.
Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

 
Aantal bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
25 SBU

Data  schooljaar 2019-2020
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod en is alleen op offertebasis voor scholen of besturen in te kopen.

Kosten
€ 795,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Maarten Jiskoot
m.jiskoot@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599