sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht sturen in één dag voor teamleiders vo (S7067)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Directie en teamleiders vo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Betere leerlingresultaten door te sturen op opbrengsten. Dat is waar deze ééndaagse cursus om draait. U leert om de data die op uw school voorhanden zijn te selecteren, te analyseren en te interpreteren. U zet deze informatie om in een plan. Daarbij bespreken we vragen als: Wat is op uw school de waarde van een rapportcijfer? Wat vertellen de cijfers uit het Cito-volgsysteem, de examenresultaten en de data die u invoert in Vensters VO? Hoe kunt u in samenspraak met de teams de cijfers interpreteren? En hoe verbindt u daar vervolgens verbeterplannen en een effectieve jaarcyclus aan?

Inhoud
In één dag wordt in drie rondes de cyclus opbrengstgericht sturen doorlopen:

 • ronde 1: data verzameling en analyseren
 • ronde 2: data selecteren en interpreteren, doelen formuleren
 • ronde 3: één doel prioriteren en hier een projectplan voor maken

Resultaat

 • U kunt verschillende soorten data uit het managementinformatiesysteem analyseren, benchmarken en interpreteren.
 • U kunt (streef)doelen en verbetervoorstellen formuleren voor uw school op grond van de data-analyse.
 • U kunt de cyclus van opbrengstgericht werken vertalen in een cyclus van data verzamelen, data interpreteren, verbeterplannen maken, school aansturen en evalueren.
 • U heeft een beknopt projectplan opgesteld bij één van de verbetervoorstellen.
 • U heeft een jaaragenda opgesteld gericht op opbrengstgericht werken.
 • U kunt uw eigen school auditeren ten aanzien van opbrengstgericht werken.

Wat u verder nog moet weten…
In deze cursus werkt u met de eigen data van uw eigen school. Het is dus essentieel dat u de rechten heeft om data op te halen in de managementtool van uw school (MMP of Cum Laude).
Deze cursus wordt binnenkort ter validering aangeboden aan Lerarenregisterr.
  
Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van zeveneneenhalf uur

Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2018-2019
27 september 2018

Tijd
09.00-16.30 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 545,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Brigitte van Hilst
b.vanhilst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599