sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Datacoach rekenen en taal vo (S7068)

Word de toetsexpert van uw school

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Deze cursus leidt u op tot datacoach van de school. Als datacoach heeft u verschillende taken. Om te beginnen zorgt u voor de toetskeuze, de toetskalender en zorgvuldige procedures rondom toetsing binnen de school. Daarnaast zorgt u dat alle relevante personen in de school inzicht krijgen in de toetsresultaten en daar ook naar handelen. Waar nodig coacht u collega’s om aanvullende onderwijsarrangementen te ontwikkelen voor zwakke en excellent presterende leerlingen.

Inhoud

 • analyseren van toetsresultaten op basis van het Onderwijscontinuüm (een instrument van de CED-Groep)
 • analyseren van de toets- en rapportcijfers van uw eigen vak 
 • ontwerpen van onderwijsarrangementen voor verschillende groepen leerlingen in de school
 • verkennen van inzetbare materialen, methodieken en acties op beleidsniveau die het onderwijsniveau kunnen verhogen
 • oriëntatie op andere werkzaamheden van de datacoachschool (zoals voorbereiden van toetsafname, presentatie van toetsresultaten aan collega’s, ouders en leerlingen)
 • beleidsmatige aspecten van het werk van de datacoach, met speciale aandacht voor de verankering van de procedures en maatregelen in het schoolbeleid

Wat u verder nog moet weten…
Bij de cursus is het boek Taal in 4D inbegrepen.

Aantal bijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van tweeënhalf uur

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 1.195,- per deelnemer, inclusief boek Taal in 4D en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Mirjam de Bruijne
m.debruijne@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599