sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Datacoach vo (S7068)

Meer doen met data in de school

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Deze cursus leidt u op tot datacoach van de school. Als datacoach heeft u verschillende taken. Om te beginnen zorgt u voor de toetskeuze, de toetskalender en zorgvuldige procedures rondom toetsing binnen de school. Daarnaast zorgt u dat alle relevante personen in de school inzicht krijgen in de toetsresultaten en daar ook naar handelen. Waar nodig coacht u collega’s om aanvullende onderwijsarrangementen te ontwikkelen voor zwakke en excellent presterende leerlingen.

Inhoud

 • analyseren van de resultaten op curriculumonafhankelijke toetsen voor taal en/of rekenen/wiskunde op basis van het Onderwijscontinuüm (een analyse-instrument van de CED-Groep)
 • ontwerpen van onderwijsarrangementen voor verschillende groepen leerlingen in de school op basis van de resultaten
 • verkennen van inzetbare materialen, methodieken en acties op beleidsniveau die het onderwijsniveau kunnen verhogen
 • beleidsmatige aspecten van het werk van de datacoach, met speciale aandacht voor de verankering van de procedures en maatregelen in het schoolbeleid
 • oriëntatie op andere mogelijke werkzaamheden van de datacoach in school, zoals het voorbereiden van de toetsafnames en professionalisering van collega’s
 • toepassen van deze systematiek op de toets- en rapportcijfers van andere vakken

Resultaat

 • U weet wat het werk van een dataocoach in het voortgezet onderwijs inhoudt.
 • U bent zich bewust van de beleidsmatige aspecten van het werk van de datacoach.
 • U kunt zorgen voor de verankering van de procedures en maatregelen in het schoolbeleid.
 • U heeft kennis en vaardigheden opgedaan om van de resultaten op curriculumonafhankelijke toetsen voor taal en/of rekenen/wiskunde te analyseren.
 • U kunt deze systematiek ook toepassen op de toets- en rapportcijfers van andere vakken.
 • U heeft geoefend met het ontwerpen van onderwijsarrangementen voor verschillende groepen leerlingen in de school op basis van de resultaten.
 • U weet welke materialen, methodieken en acties op beleidsniveau kunt inzetten om het onderwijsniveau te verhogen.

Wat u verder nog moet weten…
 • Bij de cursus is het boek Taal in 4D inbegrepen.
 • Van de cursisten wordt verwacht dat zij tussen de bijeenkomsten door praktijkopdrachten uitvoeren (1,5 – 2 uur per keer) en aan het eind een afsluitende analyseopdracht over hun eigen schoolsituatie en toetsdata maken.

Aantal bijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
35 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit jaar niet  meer aangeboden in ons open aanbod. U kunt de cursus wel op offertebasis inkopen voor uw bestuur of school.

Kosten
€ 1.315,- per deelnemer, inclusief boek Taal in 4D, cursusmap en een eenvoudige maaltijd

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Regine Bots
r.bots@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599