sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Differentiëren doe je zo!, vo (S7243)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
95 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs vindt differentiëren belangrijk. Maar velen worstelen ermee volgens de Inspectie van het Onderwijs. Elke leerling is uniek, maar dat betekent nog niet dat elke leerling een eigen lesprogramma nodig heeft. Hoe zorgt u er als docent voor dat u alle leerlingen bereikt, zonder dat u elke leerling afzonderlijk steeds weer uitleg moet geven? Hoe helpt u leerlingen die niet verder kunnen met hun werk en op uw uitleg wachten op een effectieve manier verder? Hoe doet u dat zonder dat u aan het eind van de dag uitgeput thuiskomt en het gevoel hebt toch niet alle leerlingen goed te hebben geholpen? Hoe activeert u leerlingen en hoe houdt u rekening met verschillen? Hoe werkt u doelgericht(er)? Hoe helpt u leerlingen die niet verder kunnen met hun werk en op uw uitleg wachten op een effectieve manier verder? Deze cursus geeft u handvatten om te differentiëren en hogere opbrengsten te halen.

Inhoud
In deze cursus leert u hoe u voor uw leerlingen onderwijsarrangementen ontwikkelt, gebaseerd op lvs-uitslagen en andere data. We onderscheiden:
een basisarrangement voor de grote groep leerlingen
een intensief arrangement voor de (zeer) zwakke leerlingen 
een talentarrangement voor de heel goede leerlingen 
In elk arrangement beschrijft u de doelen, uw ondersteuning, de activerende werkvormen waarmee u zo veel mogelijk leerlingen bij de les betrekt en de manier waarop u de voortgang in kaart brengt. Waar mogelijk gebruikt u ICT-middelen. Deze arrangementen zijn geschikt om de hele klas de minimumdoelen te laten halen en de talentvolle leerlingen uit te dagen.
In de cursus maakt u een opzet voor een lesinstructiemodel waarin u differentieert op ten minste twee niveaus. Ook het werken met drie niveaugroepen komt aan bod. 

 
Resultaat

  • U kunt de beschikbare data van een klas analyseren en conclusies trekken ten aanzien van leerbehoeftes.
  • U kunt vanuit deze analyse ambitieuze en haalbare doelen stellen voor de leerlingen.
  • U kunt op basis van de gestelde doelen een gedifferentieerd onderwijsarrangement ontwerpen.
  • U kunt dit plan omzetten in een concreet lesprogramma.
  • U kunt op grond van harde en zachte data de resultaten evalueren en het programma zo nodig bijstellen, al dan niet voorzien van nieuwe leerdoelen.

Aantal bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
23 SBU 
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet meer ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Kosten
€ 765,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Detje de Kinderen
d.dekinderen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599