sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Differentiëren doe je zo!, vo (S7243)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Elke leerling is uniek, maar dat betekent nog niet dat elke leerling een eigen lesprogramma nodig heeft. Hoe zorgt u er als docent voor dat u alle leerlingen bereikt, zonder dat u elke leerling afzonderlijk steeds weer uitleg moet geven? Hoe helpt u leerlingen die niet verder kunnen met hun werk en op uw uitleg wachten op een effectieve manier verder? Hoe doet u dat zonder dat u aan het eind van de dag uitgeput thuiskomt en het gevoel hebt toch niet alle leerlingen goed te hebben geholpen? Deze cursus geeft u handvatten om te differentiëren en hogere opbrengsten te halen.

Inhoud
In deze cursus leert u hoe u voor uw leerlingen onderwijsarrangementen ontwikkelt, gebaseerd op lvs-uitslagen en andere data. We onderscheiden:
een basisarrangement voor de grote groep leerlingen
een intensief arrangement voor de (zeer) zwakke leerlingen 
een talentarrangement voor de heel goede leerlingen 
In elk arrangement beschrijft u de doelen, uw ondersteuning, de activerende werkvormen waarmee u zo veel mogelijk leerlingen bij de les betrekt en de manier waarop u de voortgang in kaart brengt. Waar mogelijk gebruikt u ICT-middelen. Deze arrangementen zijn geschikt om de hele klas de minimumdoelen te laten halen en de talentvolle leerlingen uit te dagen 
In de cursus maakt u een opzet voor een lesinstructiemodel waarin u differentieert op ten minste twee niveaus. Ook het werken met drie niveaugroepen komt aan bod. 

 
Resultaat

  • U kunt de beschikbare data van een klas analyseren en conclusies trekken ten aanzien van leerbehoeftes.
  • U kunt vanuit deze analyse ambitieuze en haalbare doelen stellen voor de leerlingen.
  • U kunt op basis van de gestelde doelen een gedifferentieerd onderwijsarrangement ontwerpen.
  • U kunt dit plan omzetten in een concreet lesprogramma.
  • U kunt op grond van harde en zachte data de resultaten evalueren en het programma zo nodig bijstellen, al dan niet voorzien van nieuwe leerdoelen.

Aantal bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

 
Registerleraar
23 RU 

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 695,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599