sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kindwijs Academie

De Kindwijs scholengroep wil een lerende organisatie zijn en blijven met onderwijs vanuit de visie en de thema’s die zij als Kindwijs samen geformuleerd heeft:

Op de scholen staat de leerling en wat hij /zij nodig heeft centraal. Ieder kind op onze scholen moet de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs hoort daarbij eigentijds te zijn gericht op de toekomst waarbij het welbevinden van iedereen in de organisatie belangrijkrijk is. Dit onderwijs kan alleen gegeven worden door professionele leerkrachten die vanuit hun positief Christelijke levensovertuiging toegerust zijn om mee te bouwen en bij te dragen aan Passend onderwijs en een wereld waar iedereen erbij mag horen.

De Kindwijs Academie heeft op basis van deze visie en met input van leerkrachten in overleg met de CED-Groep en het Cursus- en conferentiebureau een passend professionaliseringsaanbod samengesteld. 

Voor welke nascholing van de Kindwijs Academie kunnen de leerkrachten zich inschrijven in schooljaar 2017-2018? Klik op de titels van de cursussen voor meer informatie en inschrijven. 

Veel plezier en een leerzame tijd toegewenst.

Artikel
Kindwijs bouwt sterke eigen academie. Uit: KlasseApart, mei 2018.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599