sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

DGM en Even denken

Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM)
In de onderbouw van het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs zijn veel leerlingen onvoldoende in staat hun gedachten gestructureerd onder woorden te brengen. De Amerikaanse orthopedagoog Marion Blank ontwikkelde omstreeks 1980 een methode waarmee kinderen hun denken kunnen ontwikkelen, de Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM). De oorspronkelijke DGM-methode richt zich op kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 3-7 jaar. De kern vormt het denkgesprek. Hierin komen verschillende taal-denkvaardigheden aan bod, afgestemd op het taal-denkontwikkelingsniveau van kinderen, bijvoorbeeld oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen.

Even denken… Denkgesprekken met kinderen
Even denken… Denkgesprekken met kinderen is een herziene versie van het boek DGM in de praktijk, het handboek voor Denkstimulerende Gespreksmethodiek. Het is bedoeld als inspiratiebron voor het voeren van denkgesprekken met kinderen, gebaseerd op DGM van Marion Blank. Het boek Even denken… Denkgesprekken met kinderen bevat uitgeschreven activiteiten waarbij telkens suggesties worden gegeven voor denkvragen, die prikkelen tot nadenken en praten. Er zijn denkvragen op vier niveaus. De vragen op de hogere niveaus doen een beroep op de taal-en denkontwikkeling. Voorop staat dat de kinderen plezier beleven aan de activiteiten.

Even denken… Vragenlijst Denkprocessen
Ook nieuw is Even denken…Vragenlijst Denkprocessen (VLDP). De VLDP is onlangs opnieuw uitgebracht na een normeringsonderzoek. U kunt de diagnostische toets gebruiken om de communicatievaardigheden van kinderen te testen.

De CED-Groep heeft rond de methode DGM een aantal trainingen ontwikkeld:

Van dezelfde ontwikkelaars zijn ook de volgende trainingen

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599