sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsbegripcursussen

Kijk hier voor het cursusaanbod Nieuwsbegrip, Nieuwsrekenen, Vakbegrip en Newswise

Nieuwsbegrip Basisonderwijs
S2181 Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs
S2187 Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat, bao
S2190 Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep, bao
S2194 Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel, bao 
S2197 Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion 
S2177 Starten met Nieuwsbegrip Schrijven

Nieuwkomers en Nieuwsbegrip
S2184 Werken met Nieuwsbegrip met nieuwkomers po/so
S2185 Werken met Nieuwsbegrip in de ISK

Nieuwsbegrip Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs
S2182 Werken met Nieuwsbegrip in het speciaal onderwijs
S2188 Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat so
S2191 Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep so, sbo
S2195 Nieuwsbegrip: De leerkracht als rolmodel, s(b)o

Nieuwsbegrip Voortgezet onderwijs
S2183 Werken met Nieuwsbegrip in vo 
S2189 Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat vo 
S2192 Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep in vo 
S2196 Nieuwsbegrip: De docent als rolmodel vo 
S2197 Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion vo   
S2178 Starten met Nieuwsbegrip Schrijven vo   

Nieuwsbegrip Middelbaar beroepsonderwijs
S2186 Werken met Nieuwsbegrip in mbo 
S2189 Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat mbo 
S2193 Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep in het mbo
S2197 Nieuwsbegrip: De docent als rolmodel mbo 

Vakbegrip
S2170  Begrijpend lezen met Vakbegrip in het vmbo
S2172  Begrijpend lezen met Vakbegrip voor het mbo

Nieuwsrekenen
S3070 Aan de slag met Nieuwsrekenen bao
S3071 Aan de slag met Nieuwsrekenen in het sbo en so
S3072 Aan de slag met Nieuwsrekenen in het vo 

Newswise
S2300 Aan de slag met Newswise bao
S2302 Aan de slag met Newswise (v)s(b)o
S2304 Aan de slag met Newswise vo
S2306 Aan de slag met Newswise mbo

Voor informatie over teamtraningen Nieuwsbegrip kijkt u op www.nieuwsbegrip.nl/trainingen-cursussen bij Masterclasses.

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599