sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht werken in 4D

Bij Opbrengstgericht werken in 4D staat de volgende vraag centraal: hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en toch uitvoerbaar blijft? 4D staat voor data, duiden, doelen en doen. Het motto is: Wat doe je met de data die je verzamelt en leer zelf duiden en zelf doen. Zo bouwt u aan een duurzame verandering.
Op deze pagina vindt u een overzicht met cursussen uit het open aanbod waarbij u leert werken volgens de principes van OGW in 4D.

kinderopvang en peuterspeelzalen
Resultaatgericht werken met peuters (S7095)  gebaseerd op het boekje Peuterstappen

basisonderwijs 
Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D (S7045) 
Masterclass Resultaatgericht werken aan gedrag (S4463)
Opbrengstgericht spelen in de onderbouw (S3215)
Opbrengstgericht werken met kleuters (S7085) gebaseerd op het boekje Kleutersprongen

sbo/so/vso/pro
Opbrengstgericht spelen in de onderbouw (S3217)
Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D  (S7049)  
Masterclass Resultaatgericht werken aan gedrag (S4464) 

voortgezet onderwijs 
Leiding geven aan de vaksectie in het vo (S7066) 
Toetsen en taxonomiën vo (S7064)  
Datacoach (S7068)  
Differentiëren doe je zo! vo (S7243)  

mbo   
Opbrengstgericht sturen in het mbo (S7063)
Datacoach mbo (S7070)
Differentiëren doe je zo mbo (S7245)

Wilt u eerst meer weten over Opbrengstgericht werken in in 4D, kijk dan op www.opbrengstgerichtwerken4d.nl of bekijk de publicaties uit onze webwinkel.

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599