sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Passend onderwijs

Op deze pagina vindt u een overzicht met cursussen uit het open aanbod die u helpen om van Passend onderwijs een succes te maken. De grote eenjarige trainingen die opleiden voor Zorgcoördinator, Rekenspecialist, Leesspecialist, Gedragsspecialist, Intern Begeleider, Specialist Jonge kind vindt u in het overzicht met specialistencursussen. Aangezien er een duidelijk verband is tussen passend onderwijs en opbrengstgericht werken in 4D van de CED-Groep kunt u ook kijken op onze pagina met open aanbod over OGW 4D.

Po
Verdiepingscursus interne begeleiding (S5101)
Cognitief talent in de klas; basiscursus (S5500)
Specialist Hoogbegaafdheid RITHA (S5510)
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (S5502)

De ontvankelijke juf of meester   (S5220)
Gedrag is een signaal (S4468) 
Basiscursus Passend omgaan met verschillen in de klas (S5810)
Gesprekken met kinderen over onderwijsbehoeften (S5205)
Automatiseren is te leren (S3060)
Ernstige rekenproblemen en dyscalculie (S3082)
Herzie Dyslexie (S2151)
Omgaan met (pre)pubers (S4475)
Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep, bao (S2190)

Nieuwkomers in de klas (S5849) 
NT2 in het basisonderwijs (S1510) 
Rekenen met nieuwkomers (S3089)  
Werken met Nieuwsbegrip voor nieuwkomers  (S2184)
Aan de slag met woordenschat, po/so  (S1500)

Onderwijsassistent, leescompetent (S2150)
Onderwijsassistent, gedragscompetent (S4480)  
Onderwijsassistent woordenschatcompetent (S1501) 
Onderwijsassistent Rekencompetent (S3035) 
NT2 voor onderwijsassistenten (S1514) 

Vo
Aan de slag met woordenschat in vo (S1505)
Rekencoach vo (S3052)
Aan de slag met het drieslag- en handelingsmodel uit het protocol ERWD vo (S3092)  
Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep, vo (S2192)
Vakoverstijgend werken in de ISK (S1520)  
Schrijfvaardigheid en NT2 (S1655)  
Werken met Nieuwsbegrip in de ISK (S2185)

Mbo
Aan de slag met woordenschat in mbo (S1507)
Rekencoach mbo (3054)
Aan de slag met het drieslag- en handelingsmodel uit het protocol ERWD mbo (S3095) 
Nieuwsbegrip omgaan met verschillen in de groep mbo (S2193)
Trapsgewijs denken in onderwijsbehoeften mbo (5812)

 

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599