sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Passend onderwijs

Bij Passend onderwijs staat de volgende vraag centraal: hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en toch uitvoerbaar blijft? Daarbij is het belangrijk na te denken over de voorwaarden waarbinnen Passend onderwijs plaats vindt. Het gaat voortdurend om afstemming tussen individuen en groepen.

  • Welke onderwijsbehoeften hebben onze leerlingen?
  • Wat kunnen wij aan als school en wat kan ik aan als leerkracht?
  • Welke expertise hebben we en missen we nog?
  • Welke voorzieningen zijn er verder in onze regio en hoe kunnen we daarmee afstemmen?

Op deze pagina vindt u een overzicht met cursussen uit het open aanbod die u helpen om van Passend onderwijs een succes te maken. De grote eenjarige trainingen die opleiden voor Zorgcoördinator, Rekenspecialist, Leesspecialist, Gedragsspecialist, Intern Begeleider, Specialist Jonge kind vindt u in het overzicht met specialistencursussen. Aangezien er een duidelijk verband is tussen passend onderwijs en opbrengstgericht werken in 4D van de CED-Groep kunt u ook kijken op onze pagina met open aanbod over OGW 4D.

Po/so
Psychische problemen bij leerlingen (S4100)
Basiscursus Passend omgaan met verschillen in de klas (S5810)
Gesprekken met kinderen over onderwijsbehoeften (S5205)
Cognitief talent in de klas; basiscursus (S5500)
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (S5502)
Verdiepingscursus interne begeleiding (S5101)
Automatiseren is te leren (S3060)
Zwakke rekenaars in de bovenbouw (S3075)
Ernstige rekenproblemen en dyscalculie (S3082)
Herzie Dyslexie (S2151)
Onderwijsassistent, leescompetent (S2150)
Onderwijsassistent, gedragscompetent (S4480)  
Onderwijsassistent woordenschatcompetent (S1501) 
Omgaan met (pre)pubers (S4475)
Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep, bao (S2190)
Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep, so (S2191)
Nieuwkomers in de klas (S5849) 
NT2 in het basisonderwijs (S1510) 
Rekenen met nieuwkomers (S3089)  
Werken met Nieuwsbegrip voor nieuwkomers  (S2184)
Aan de slag met woordenschat, po/so  (S1500)

Vo
Aan de slag met woordenschat in vo (S1505)
Rekencoach vo (S3052)
Aan de slag met het drieslag- en handelingsmodel uit het protocol ERWD vo (S3092)  
Nieuwsbegrip: Omgaan met verschillen in de groep, vo (S2192)
Vakoverstijgend werken in de ISK (S1520)  
Schrijfvaardigheid en NT2 (S1655)  
Werken met Nieuwsbegrip in de ISK (S2185)

Mbo
Aan de slag met woordenschat in mbo (S1507)
Rekencoach mbo (3054)
Aan de slag met het drieslag- en handelingsmodel uit het protocol ERWD mbo (S3095) 
Nieuwsbegrip omgaan met verschillen in de groep mbo (S2193)
Trapsgewijs denken in onderwijsbehoeften mbo (5812)

 

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599