sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lerarenbeurs en teambeurs

Wat is de lerarenbeurs?
Leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs kunnen weer een 'Lerarenbeurs voor scholing' aanvragen bij de DUO-IB-Groep als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. De Lerarenbeurs komt u tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Deze beurs wordt alleen verstrekt voor bachelor- en masteropleidingen, zoals de master SEN. Deze opleidingen worden alleen aan hogescholen en universiteiten gegeven en niet bij het Cursusbureau van de CED-Groep. Meer informatie over de Lerarenbeurs van het ministerie van OCW.

Lerarenbeurs Amsterdam en Rotterdam
Sinds kort verstrekken grote steden als Amsterdam en Rotterdam ook Lerarenbeurzen. Deze Gemeentelijk lerarenbeurzen zijn wel goed in te zetten bij het volgen van trainingen uit het nascholingsaanbod van de CED-Groep. Denk bijvoorbeeld aan de Specialistencursussen of de cursussen ter verbetering van het didactisch handelen

Wat is een teambeurs?
Naast de lerarenbeurs voor individuele leraren, is er ook subsidie voor een teambeurs aan te vragen. Met deze beurs kunnen leraren samen een masteropleiding volgen, met een specifieke schoolontwikkelvraag als uitgangspunt. De regeling omvat tevens het in praktijk brengen van de opgedane kennis. Ook is er subsidie voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm van coaching. De nieuwe aanvraagronde voor de Teambeurs loopt van 15 juli tot en met 15 oktober 2019. Deze teambeurs is alleen in te zetten voor een geaccrediteerde masteropleiding bij een hogeschool of universiteit en niet voor de nascholing van de CED-Groep.
Meer informatie staat op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

 

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599