sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lerarenregister

Lerarenregister is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent en dat je hieraan blijft werken.

Hieronder vindt u een overzicht van de reeds gevalideerde trainingen, workshops en conferenties.

PO/SO
Basiscursus interne begeleiding po (S5100)
Basiscursus Specialist Jonge kind (S8700)
Basiscursus Gedragspecialist (S4450)
Taakspel in de klas voor nieuwe leerkrachten  (S4610)
De professional voor de klas(S4460)
Omgaan met prepubers bao (S4474)
Gesprekken met kinderen over onderwijsbehoeften po (S5205)
De feedbackrijke klas po (S7221)
Heldere communicatie po (S7150)
Basiscursus Teach Like a Champion Het jonge kind (S7206)

Basiscursus Taalcoördinator po (S1103)
Taalcoordinatoren 2 0 po S1104
Basiscursus Leesspecialist (S2111)
Herzie Dyslexie (S2151)
Aan de slag met woordenschat po (S1500)
DGM voor logopedisten en ibérs en taalcoördinatoren (S1310)
Denkkracht (S1300)
Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs? (S1410)
Begrijpend luisteren voor 3 tot 7-jarigen (S1540)
Hoe verbeter ik mijn aanvankelijk technisch leesonderwijs? (S2120)
NT2 in het basisonderwijs (S1510)
Nieuwkomers in de klas po (S5849)
Conferentie Begrijpend lezen (S2158) 

Rekenspecialist po (S3050)
Automatiseren is te leren (S3060)
Aan de slag met Nieuwsrekenen po (S3070)
Zwakke rekenaars in de bovenbouw (S3075)
Ernstige rekenproblemen en dyscalculie (S3082)

Vernieuwde masterclass OGW 4D bao (S7045)
Opbrengstgericht werken met kleuters (S7085)
Opbrengstgericht spelen (S3215)

Basiscursus Bouwcoördinator (S7101)
Coaching voor intern begeleiders en coordinatoren po en so (S7312)
Bevlogen aan het werk (S7127)
Versterk uw veerkracht (S7132)
De kracht van uw ervaringen (S7138)
Job crafting in de praktijk (S7143)

Conferentie Teach Like a Champion (S7200)
Basiscursus Teach Like a Champion po (S7202)
Verdiepingscursus Teach Like a Champion 2punt0 (S7204)
Teachcoördinator po (S7208)
Basiscursus Teach Like a Champion ZML (S7210)
Coöperatieve Leerstrategieën (S4701)
De feedbackrijke klas po (S7227)

Conferentie Het Jonge Brein
Bewust lesgeven met Breinsleutels bao​ (S4153)
Een zml leerling in de klas (S5875)
Overgang groep 1,2 3 (S5310)
Spelen in hoeken voor kleuters (S3205)
Cognitief talent in de klas; basiscursus po (S5500)    
Psychische problemen bij leerlingen (S4100)    
Grip op de Groep (S4600)  
De Vreedzame School voor nieuwe leerkrachten po (S4822)
De Vreedzame School voor nieuwe leerkrachten zml S4824)
In vertrouwde handen (S5260)
Antipestcoordinator in het basisonderwijs  (S5250)
Meidenvenijn in het basisonderwijs (5230)

Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs (S2181) 
Werken met Nieuwsbegrip in het speciaal (basis)onderwijs (S2182)
Werken met Nieuwsbegrip voor Nieuwkomers (S2184)    
Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat in het bao (S2187)  
Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat in het so en sbo (S2188)
Nieuwsbegrip  Omgaan met verschillen in de groep bao (S2190)
Nieuwsbegrip omgaan met verschillen in de groep so sbo (S2191)
Aan de slag met Newswise po (S2300)
Aan de slag met Newswise so (S2302)

VO/MBO
Basiscursus Taalcoördinator vo en mbo (S1105)
Aan de slag met woordenschat vo en mbo (S1505)
Werken met Nieuwsbegrip in het voortgezet onderwijs en mbo (S2183) 
Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat in het vo en mbo (S2189)
Aan de slag met Newswise vo (S2304)
Aan de slag met Newswise mbo (S2306)
Nieuwsbegrip omgaan met verschillen in de groep vo en mbo (S2192)
Krachtig schrijfonderwijs vo (S1651)
Krachtig schrijfonderwijs mbo (S1653)
Taal Rekenconferentie 2017 (S1600)
Leesexpert vo (S2115)
Conferentie Begrijpend lezen (S2185)

Basiscursus Teach Like a Champion vo (S7212)
Basiscursus Teach Like a Champion mbo S7214
Differentieren doe je zo vo (S7243)
Toetsen met taxonomieen vo (S7064)
Basiscursus Gedragspecialist vo S4455
Veiligheidsbeleid op school vo (S4811)
Mentortraining (S5080)
Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs (S5234)
Antipestcoordinator in vo (S5254)
Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl vo (S5262)
Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl mbo (S5264)

Aanbod op maat of op locatie
Wij kunnen ons aanbod op maat voor uw school ook laten valideren en deze kosten meenemen in de offerte. Er zijn reeds diverse scholingstrajecten op maat gevalideerd en een aantal gestandaardiseerde trajecten als: De Vreedzame School, masterclasses Nieuwsbegripmodules begrijpend luisteren.

 
  • Wat is Lerarenregister?

    Het lerarenregister wordt in samenwerking met het veld ontwikkeld door de Onderwijscoöperatie. Het is een middel voor leraren om hun bevoegdheid ...

    Lees meer

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599