sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Eigenaarschap van leerlingen bao (S7227)

Het stimuleren van zelfsturende competenties in de klas

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao
Direct inschrijven.
Waar gaat de cursus over?
Gemotiveerde leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is de wens van iedere leerkracht… Met het 4D-model kunt u deze gewenste zelfsturende houding stimuleren. We onderscheiden de volgende stappen:

 • Data: de leerling verzamelt data over zijn leren.
 • Duiden: de leerling beoordeelt zijn resultaten; hij kijkt terug op wat hij heeft gedaan en hoe dat heeft bijgedragen aan de leerresultaten. Hij bedenkt wat goed heeft gewerkt en wat anders/beter kan.
 • Doelen: de leerling weet welke doelen (groeps- of mogelijk individuele herhaaldoelen) hij de komende periode wil behalen. De leerling kent de criteria voor het behalen van een doel en kijkt samen met u naar de doelen voor de komende periode.
 • Doen: u zorgt dat de leerlingen de doelenkaarten betrekken tijdens de instructie en afsluiting van de les. U sluit af met een mini-check, zodat leerlingen weten of ze met die les het doel hebben behaald.

De cursus is blended: naast de bijeenkomsten is er de online-leeromgeving van de CED-Groep waarin het cursusmateriaal staat en u uw opdrachten maakt. Tijdens de cursus krijgt u bij alle stappen heldere informatie over de gewenste actie, praktische tools en ideeën. Zo kunt u met uw leerlingen concreet aan de slag gaan met het thema eigenaarschap. 

Wat u bereikt met eigenaarschap van leerlingen
Een gemotiveerde leerling die nadenkt over zijn eigen leerproces en verantwoordelijkheid ervoor neemt.

 • De leerling ervaart het resultaat van zijn inspanning (motivatie).
 • De leerling doet kennis op over waar hij zou moeten zijn en hoe hij dat het beste kan bereiken (zelfsturing).
 • De leerling weet wat het behalen van het leerdoel hem persoonlijk oplevert; het is duidelijk waar en hoe hij daar op korte en lange termijn naar toe werkt (competentie).
 • De leerling is doelgerichter aan de slag en controleert steeds of hij inderdaad op weg is om de doelen te behalen (growth mindset).

Inhoud
Bijeenkomst 1:

 • theoretisch kader eigenaarschap; afstemming, motivatie en zelfbeeld
 • bewustwording van de mate van afstemming en zelfbeeld beïnvloeden
 • werken met doelenkaarten en resultatenkaart
Bijeenkomst 2
 • koppeling tussen het werken met resultatenkaarten, doelenkaarten en de relatie tussen een periode,
  een blok en de fases uit een les
 • feedback op de opgestelde doelenkaarten en resultatenkaarten na bijeenkomst 1. Hoe helder zijn de
  criteria voor beheersing op een doelenkaart?
 • hoe leer je leerlingen een duidingsgesprek te voeren over het interpreteren van zijn werk en de
  resultaten

Bijeenkomst 3:

 • feedback op een opname van leerlingen die duidingsgesprekken voeren met elkaar
 • bespreking van de resultatenkaart en de doelenkaart aan de hand van nieuwe gegevens
 • wat heb je nodig voor het nieuwe vak?

Resultaat

 • U beschikt over kennis van verschillende relevante theorieën (4D-model, zelfregulatie, motivatietheorie, Gamification).
 • U kunt werken met data, resultatenkaarten, doelenkaarten en de bijbehorende checklists. 
 • U kunt criteria voor het behalen van doelen expliciteren.
 • U weet hoe leerlingen meer autonomie kunnen krijgen.
 • U heeft de wijze van duiden met leerlingen besproken.
 • U kunt het geleerde bij minimaal drie vakgebieden toepassen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste. 
 • Na elke bijeenkomst krijgt u concrete huiswerkopdrachten, waarmee we de volgende bijeenkomst werken. 
 • Er is ook een cursus Eigenaarschap van leerlingen voor leerkrachten en docenten  speciaal onderwijs (S7228).
 • Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio. 

Reacties eerdere cursisten
 ‘De leerlingen zijn erg enthousiast, want door de doelenkaarten en de resultatenkaarten wordt hun eigen groei zichtbaar.’

Aantal cursusbijeenkomsten

Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
27 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Maandag 27 januari, woensdag 11 maart en woensdag 3 juni 2020

Tijd
18.30-21.30 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 720,-- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 14.

Inhoudelijke Informatie en cursusleiding
Fonny Pasma
f.pasma@cedgroep.nl 

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599