sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Beleid & kwaliteit

Het voeren van onderwijs- en educatiebeleid vraagt om goed op elkaar afgestemde verantwoordelijkheden op uiteenlopende onderwijsniveaus. We noemen hier de verantwoordelijkheden van scholen en VVE-instellingen, van besturen en van gemeenten. Het is de kunst om een analyse van de huidige en komende maatschappelijke en professionele werkelijkheid te vertalen in eigen beleidskeuzes, hierbij optimaal gebruik te maken van elders geformuleerd beleid en die keuzes waar te maken en te borgen in de tijd.

De CED-Groep biedt beproefde en gebleken succesvolle trajecten, altijd gericht op versterking van uw professionaliteit en van de kwaliteit van uw onderwijs en educatie. Maak er gebruik van!

 
 • Wilt u een blended leeromgeving voor uw professionals?

  Uw organisatie heeft een academy voor de professional. U wil het leren moderniseren met eigentijdse vormen van leren en tegelijkertijd bijhouden wat ...

  Lees meer

 • Uw privacybeleid op orde?

  Bent u al AVG-bewust?  Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wetgeving van kracht. Vanaf dat moment wordt er strenger op toegezien of de priva ...

  Lees meer

 • Versterking educatieve regierol

  Om gemeenten te ondersteunen biedt de VNG Academie in samenwerking met de CED-Groep een interactief leertraject Onderwijs met als doel de educatieve ...

  Lees meer

 • Krachtig besturen

  Er worden steeds meer eisen gesteld aan de schoolbestuurder van de 21ste eeuw. Hij/zij is strategisch (vak)deskundig, empatisch en omgevingsbewust, d ...

  Lees meer

 • Taal- en Reken Effect

  In de gemeentes Rotterdam, Amsterdam en Utrecht verzorgt de CED-Groep trajecten om de taalresultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs te ve ...

  Lees meer

Direct contact

Hans Piederiet

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599