sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Versterking educatieve regierol

Om gemeenten te ondersteunen biedt de VNG Academie in samenwerking met de CED-Groep een interactief leertraject Onderwijs met als doel de educatieve regierol te versterken. Tijdens het leertraject gaan mensen all doende aan de slag met actuele kennis, sleutelbegrippen en belangrijke moderne wetenschappelijke inzichten in het werkveld.

Het VNG Leertraject Onderwijs bestaat uit een vierdaags Leertraject Onderwijs, een terugkommiddag, driedaagse verdiepingsmodule en twee losse modulen waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. Het leertraject is bedoeld voor professionals die binnen of in relatie tot de gemeente in het werkveld van educatie en onderwijsachterstandenbeleid werkzaam zijn.

Informatie over het leertraject

 

Direct contact

Hans Piederiet

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599