sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Krachtig besturen

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de schoolbestuurder van de 21ste eeuw. Hij/zij is strategisch (vak)deskundig, empatisch en omgevingsbewust, daadkrachtig en standvastig en is onder meer verantwoordelijk voor goed beleid en uitvoering, goed onderwijs (nieuwe toetsingskader onderwijsinspectie), goed werkgeverschap  en goed financieel beleid. Maar hoe implementeert u het bestuursbeleid tot in de klas? Hoe krijgt u draagvlak? Hoe betrekt u de verschillende actoren en zorgt u ervoor dat de gestelde doelen worden behaald en geborgd?
De ervaren adviseurs van de CED-Groep kunnen u ondersteunen bij het implementeren van uw strategisch beleid. De begeleiding is gericht op uw wensen; we leveren altijd maatwerk.

 
 • Auditorentraining

  Het beleid van OCW is erop gericht om besturen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van het onderwijs. In dat kader past ...

  Lees meer

 • Bliksemstart

  Goed lesgeven is een kunst. Goede leraren doen dat vanuit een passie voor kinderen en hun vak. Én vanuit dat de opvatting dat elke leerling re ...

  Lees meer

 • Lead Like a Champion

  Excellente schoolleiders hebben succes, omdat ze, zo blijkt uit de praktijk, prioriteit geven aan de ontwikkeling van hun leerkrachten. Ze besteden v ...

  Lees meer

 • Leerwinst

  Herkent u dit? ‘We werken heel hard aan betere leerresultaten en we bereiken heel veel, maar toch liggen de eindresultaten onder de norm&lsquo ...

  Lees meer

 • Meesterlijk Besturen: implementatie strategisch beleidsplan

  Het traject Meesterlijk Besturen zorgt ervoor dat u een systematische tijdsplanning heeft, waarbij prioriteiten niet door de waan van de dag worden o ...

  Lees meer

 • Opbrengstgericht werken in 4D

  Uw ambitie is een actieve, ondernemende en lerende leerling. Een die vraagt om een passend en uitdagend onderwijsaanbod, activerende instructie en ee ...

  Lees meer

 • Opstellen strategisch beleidsplan

  Als u nog geen strategisch beleidsplan heeft of u moet een nieuw plan maken, kunnen we u hierbij ondersteunen.

  Lees meer

 • Visitatie en audits

  De CED-Groep biedt u een visitatie- en audittraject. Dit traject bestaat uit een oriëntatie en een algemene analyse, waarbij gekeken wordt naar ...

  Lees meer

Direct contact

Hans Piederiet

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599