sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Uw privacybeleid op orde?

Bent u al AVG-bewust? 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wetgeving van kracht. Vanaf dat moment wordt er strenger op toegezien of de privacy van betrokkenen is gewaarborgd. Vul de tien onderstaande vragen over privacy-onderwerpen, waar u als school mee te maken kunt krijgen, in. En kom te weten hoe privacy-bewust u bent.
Het invullen kost u slechts enkele minuten. De resultaten krijgt u binnen enkele minuten na het insturen van uw antwoorden in uw mailbox.
DOE DE TEST

Praktisch implementatieprogramma
Hoe kunt u als schoolbestuurder of directeur deze regels implementeren, zodat al uw medewerkers op de hoogte zijn? Hoe voorkomt u een onnodige papierwinkel en (hoge) boetes? De CED-Groep biedt de oplossing - met het nieuwe, praktische implementatieprogramma AVG: Uw privacybeleid op orde?

Workshops, e-learningmodule, begeleiding
Het aanbod van de CED-Groep bestaat uit verschillende onderdelen die u, afhankelijk van hoe ver u bent met de implementatie van uw privacybeleid, geheel of modulair kunt afnemen. Het aanbod bestaat uit een workshop Identiteitsfraude, een workshop Foto- en videogebruik op school, een e-learningmodule over de AVG, een veiligheidscontrole en een compleet bestuursbegeleidingstraject.

Functionaris Gegevensbescherming
De CED-Groep kan een Functionaris Gegevensbescherming leveren die in staat is uw organisatie te adviseren over te ondernemen stappen.

Folder
Lees de AVG-flyer (pdf)

Handreiking 
Handreiking voor scholen over het opnemen van gesprekken door ouders (pdf)

Artikelen
Lees artikel 'Voldoen we aan de AVG?' - KlasseApart, mei 2019

Stichting Prisma in Almere wilde zich goed voorbereiden op de veranderende wetgeving rond privacy.
Lees artikel 'Wij zijn klaar voor de AVG' - KlasseApart, mei 2018.

Op Voorne-Putten laten alle po-besturen zich gezamenlijk informeren en waar nodig bijscholen.
Lees artkel: 'Besturen bereiden zich samen voor op de AVG' - PO Management 10, april 2018

Meer informatie
Voor vragen over de mogelijkheden voor uw schoolbestuur, neem contact op met projectleider Angela Groen, a.groen@cedgroep.nl

 

 

Direct contact

Angela Groen

Aanmelden e-learningmodule

Cursussen

‘We gaan nu nog bewuster met gegevens om. Wij beseften bijvoorbeeld dat onze huidige inschrijfformulieren bepaalde dingen vragen van ouders, die de school eigenlijk niet nodig heeft.'

Martijn van Dijk, beleidsmedewerker ict bij Prisma

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599