sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken aan een krachtig kindcentrum

In een kindcentrum (KC) krijgen kinderen van 0-12 jaar volop mogelijkheden hun talenten te ontplooien in een uitdagende en inspirerende omgeving. De kinderen  kunnen gebruik maken van een breed aanbod  waar zij niet gehinderd worden door grenzen tussen onderwijs, opvang en tussen spelen en leren.  Er zijn doorgaande lijnen waardoor kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen  doormaken. 
Dát mogelijk maken vraagt veel!

Inhoud, dynamiek en eigenaarschap
Bij de ontwikkeling van kindcentra kiezen we uit overtuiging voor een benadering vanuit inhoud en eigenaarschap van de uitvoerder en opdrachtgever. Alle kindgerichte activiteiten hebben voorrang. Deze instelling is van ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vóór kinderen en omgeving.  Die geven samen hun centrum een eigen kleur en inhoud. Om dat waar te maken kiezen wij voor ondersteuningsmodellen die niet van ‘a tot z’ gaan, star zijn maar juist dynamisch, flexibel en snelle resultaten geven en vooral van de mensen zelf is! Belangrijk onderdeel van onze aanpak is het aanboren van eigen kracht, eigenaarschap en handelen vanuit data.

Expertise onder één  dak
Vakinhouden, specifieke expertise vanuit het Jonge Kind, toepassen van regelgeving, ervaring met overheden als ketenpartners, het leggen van politieke verbindingen,het ondersteunen van de gemeente bij de regisserende functie, out of the box denken, soms het onmogelijke samen mogelijk maken; dat is voor de CED-Groep ondersteuning bieden aan kindcentra in ontwikkeling.
Daarin werken we vanzelfsprekend samen met partners die omringende expertise vertegenwoordigen als juridische, personele en huisvestingszaken. Met een eigen onderzoeks & innovatie afdeling verbinden wij de praktijk en wetenschap.

Flyer
Download de flyer 'Werken aan een krachtig kindcentrum' (pdf)

Artikelen
Lees het praktijkverhaal van kindcentrum De Verbinding in Oss. De CED-Groep begeleidde de realisatie van het centrum.
Download het artikel.uit KlasseApart, februari 2016

Meer weten?
Wij gaan  graag vrijblijvend met u in gesprek over het KC. Neem  voor meer informatie contact op met Simon van der Meer, s.vandermeer@cedgroep.nl of Ester van den Boog, e.vandenboog@cedgroep.nl.

 
  • Netwerkbijeenkomsten

    De CED-Groep organiseert netwerkbijeenkomsten door het land met de ambitie om kennis en energie te delen en een (lokale) aanpak te vinden en geven di ...

    Lees meer

Direct contact

Ester van den Boog  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599