sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De principes van Scrum en Agile

De principes van Scrum en Agile die van invloed zijn om te komen tot een Krachtig Kindcentrum zijn:

1 Elimineer verspilling    
2 Versterk leereffecten
3 Beslis zo laat mogelijk
4 Lever zo snel mogelijk
5 Respecteer mensen
6 Bouw kwaliteit in
7 Houd zicht op het geheel

Wij zetten erop in om bij alle professionals voelbaar te maken dat zij echt onderdeel zijn van de ontwikkeling naar een Krachtig Kindcentrum. De pedagogisch medewerkers, leerkrachten en management kunnen het verschil maken. Zij zorgen dat kinderen zonder drempels van opvang en onderwijs kunnen blijven ontwikkelen. Door samen te werken aan bijvoorbeeld onderwijskundige en pedagogische onderwerpen ontstaan er nieuwe ideeën, uitwisseling van kennis en vaardigheden en echte verbinding. De thema’s van het kindcentrum met elkaar vertalen in korte haalbare doelen voor morgen met de mensen die erbij betrokken moeten zijn.

Direct contact

Ester van den Boog

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599