sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Netwerkbijeenkomsten

CED-Groep organiseert inspirerende netwerkbijeenkomsten ‘Werken aan een Krachtig Kindcentrum, aan de slag met lef’. Het doel is onder andere uitwisseling, ideevorming, netwerken, informeren, inspireren en eigen kracht ontwikkelen. Deze bijeenkomsten vinden plaats door het hele land. Welkom zijn alle partijen die te maken hebben met de inrichting van kindcentra waaronder vanzelfsprekend ook vertegenwoordigers van gemeenten.
 
Er is inzet om bij alle professionals voelbaar te maken dat zij echt onderdeel zijn van de ontwikkeling naar een Krachtig Kindcentrum. De in- en externe beleidsmakers, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en management maken het verschil. Zij zorgen dat kinderen zonder drempels van opvang en onderwijs kunnen blijven ontwikkelen.
Door nauw samen te werken in het verbinden van domeinen en bespreken van onderwijskundige en pedagogische onderwerpen, ontstaan er nieuwe ideeën, uitwisseling van kennis en vaardigheden en echte verbinding. Tijdens deze bijeenkomsten wordt eveneens de relatie gelegd tussen recent onderzoek op dit gebied, de koppeling aan de praktijk, de ervaringen in het veld. Ook worden inzichten in krachtige implementatie gedeeld.

Netwerkbijeenkomsten ‘Werken aan een Krachtig Kindcentrum’
Met veel plezier organiseren wij deze op: 
- 30 oktober 2019* (Bodegraven)
- 29 januari 2020
- 27 mei 2020

* 30 oktober 2019 netwerkbijeenkomst in Bodegraven
Op 30 oktober zijn we met het IKC netwerk te gast bij  IKC Schatrijk in Bodegraven. IKC Schatrijk is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Pax Christischool van de Groeiling en Junis Kinderopvang. Door de handen ineen te slaan kunnen zij voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders een compleet aanbod aanbieden van kinderopvang en onderwijs van 07:00 uur tot 18:30 uur vanuit één visie en één team. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen de voormalig en huidige directeur onderwijs en de leidinggevende van de opvang samen vertellen hoe zij zijn gekomen tot dit IKC zoals het nu staat en wat zij nog willen ontwikkelen. We gaan het tijdens deze bijeenkomst verder hebben over de succesfactoren in een proces om te komen tot een (I)KC; doen wat werkt! Natuurlijk krijgen we ook een rondleiding door het gebouw om het in de praktijk te zien en lunchen we met elkaar. Verder is er ruimte voor intervisie en ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën.  

Er volgt per bijeenkomst een aparte uitnodiging met nadere informatie over de tijden en locatie. We zien jullie graag in de toekomst op ons netwerk!

Interesse in een netwerkbijeenkomst?
Ester van den Boog, e.vandenboog@cedgroep.nl 0642200757
Simon van der Meer, s.vandermeer@cedgroep.nl 0612426720

Artikelen
Lees het artikel 'Netwerk ondersteunt ikc-pioniers'. Uit: KlasseApart, februari 2019


Direct contact

Ester van den Boog

We wisselen moeilijkheden, maar vooral mogelijkheden uit, krijgen bruikbare handvatten en bronnen van de CED-Groep. Dat helpt, het sterkt mijn broodnodige ‘lef’ in dit traject.

Jeannette Ridderhof (Directeur Montessori Kindcentrum ’t Ronde)

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599