sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Monitoring

Het realiseren van goed onderwijs en het terugdringen van onderwijsachterstanden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen, instellingen en gemeente. Goede en vergelijkbare cijfers zijn nodig om verbeteringen te kunnen monitoren en met elkaar in gesprek te kunnen gaan over beleidsdoelstellingen en prioriteiten. De werkelijkheid is nooit geheel in feiten en cijfers te vangen, maar het is wel mogelijk om een goed beeld van de huidige situatie en de veranderingen daarin door de jaren heen te verkrijgen. Op grond van monitorgegevens kan duidelijk worden hoe de beschikbare energie en geldstromen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. Voor diverse gemeenten en schoolbesturen voeren wij al jaren monitors uit, bijvoorbeeld op het gebied van educatie (VVE), het primair-, speciaal-, en het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld taal- en rekenontwikkeling).

Lees meer in de flyer (pdf)

 
 • VVE-monitor

  Voor verschillende gemeenten in Nederland voeren wij de VVE-monitor uit. Zij krijgen hiermee antwoord op de meest relevante beleidsvragen, bijvoorbee ...

  Lees meer

 • VVE-Kwaliteitsmeting

  Hoe verhoogt u de kwaliteit van vve in uw voor- en vroegschool en binnen uw gemeente? Hoe komt u snel tot een verbeterplan? De digitale VVE-Kwaliteit ...

  Lees meer

De monitor is een handig hulpmiddel, het maakt inzichtelijk welke knelpunten zich voordoen en daardoor kan er sneller geanticipeerd worden op ontwikkelingen.

T. den Braanker, beleidsmedewerker gemeente Gorinchem

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599