sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Monitoring

Het realiseren van goed onderwijs en het terugdringen van onderwijsachterstanden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen, instellingen en gemeente. Goede en vergelijkbare cijfers zijn nodig om verbeteringen te kunnen monitoren en met elkaar in gesprek te kunnen gaan over beleidsdoelstellingen en prioriteiten. De werkelijkheid is nooit geheel in feiten en cijfers te vangen, maar het is wel mogelijk om een goed beeld van de huidige situatie en de veranderingen daarin door de jaren heen te verkrijgen. Op grond van monitorgegevens kan duidelijk worden hoe de beschikbare energie en geldstromen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet.

Voor diverse gemeenten en schoolbesturen voeren wij al jaren monitors uit, bijvoorbeeld op het gebied van educatie (VVE), het primair, speciaal en het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld taal- en rekenontwikkeling).

 
 • Onderzoek

  Onderzoek kan vele aanleidingen hebben: een wens tot verkenning, tot stand-van-zaken-inzicht, tot verdieping op monitorinformatie, tot versterking va ...

  Lees meer

 • VVE Kwaliteitsmeting

  Hoe verhoogt u de kwaliteit van vve in uw voor- en vroegschool en binnen uw gemeente? Hoe komt u snel tot een verbeterplan? De digitale VVE Kwaliteit ...

  Lees meer

De monitor is een handig hulpmiddel, het maakt inzichtelijk welke knelpunten zich voordoen en daardoor kan er sneller geanticipeerd worden op ontwikkelingen.

T. den Braanker, beleidsmedewerker gemeente Gorinchem

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599