sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

OAB

OAB staat voor onderwijsachterstandenbeleid, het beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden van kinderen. Schoolbesturen en gemeenten hebben hiervoor specifieke taken. Dat helpt om alle Nederlandse kinderen ongeacht herkomst optimaal te laten profiteren van het Nederlandse onderwijs. Het Rijk geeft de scholen (via hun besturen) daarvoor extra geld. Ook gemeenten krijgen hiervoor rechtstreeks van het Rijk extra middelen, met name voor de voorschoolse educatie, schakelklassen en zomerscholen.

De CED-Groep helpt het onderwijs, de kinderopvang, de schoolbesturen en gemeenten met inhoudelijke expertise, gerichte begeleiding, programma’s en producten.

Gemeenten vinden over het ondersteuningstraject OAB ook meer informatie op http://vveschakelklassenzomerscholen.nl/ 

 
 • Allemaal Taal: op weg naar 2F/3F

  Soms heb je meer tijd nodig. Allemaal taal is een mooi traject voor pedagogisch medewerkers die aan 8 bijeenkomsten toetstraining niet vold ...

  Lees meer

 • FF Taal Leren

  De overheid heeft met alle gemeenten, vanaf 2017 óók met de kleinere gemeenten, afspraken gemaakt over het taalniveau van pedagogisch m ...

  Lees meer

 • Hbo'er op de groep

  HBO'er op de groep is een praktijkgerichte cursus met thema's als observeren, opbrengstgericht werken, coachingsvaardigheden en ouderbetrokkenheid. I ...

  Lees meer

 • Kleutersprongen

  Kleutersprongen gaat over opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2. Met behulp van praktische voorbeelden wordt beschreven hoe het cyclische proc ...

  Lees meer

 • Ondersteuning kleine gemeenten

  267 zogeheten ‘kleine Nederlandse gemeenten’ ontvangen samen van het Rijk in 2017 én in 2018 € 4,7 miljoen per jaar voor het ...

  Lees meer

 • Organiseren conferenties

   De CED-Groep organiseert ieder jaar voor verschillende gemeenten vve-conferenties. De opzet wordt samen met u bepaald. Wij verzorgen de gehele ...

  Lees meer

 • Peuterstappen

  Opbrengstgericht werken kan ook met peuters! Een teamgerichte training waarin je opbrengstgericht leert werken. Voor wie Teams, leidinggevende ...

  Lees meer

 • Schakelklassen en zomerscholen

  Het ministerie van OCW heeft in het voorjaar van 2012 met de G4 en de G33 bestuursafspraken gemaakt over een kwaliteitsimpuls van de Voor- en Vroegsc ...

  Lees meer

 • Spelkisten

  In veel gemeenten wordt al meerdere jaren met een vve-programma zoals Uk & Puk of Startblokken van Basisontwikkeling gewerkt. Om pedagogisch mede ...

  Lees meer

 • Toetstrainingen voor Nederlands 2F/3F

  De toetstrainingen voor bestaan uit drie trajecten voor pedagogisch medewerkers: Lezen naar 3F, Luisteren op niveau 3F en Spreken en gesprekken voere ...

  Lees meer

Direct contact

Anja de Rooij

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599