sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

FF Taal Leren

De overheid heeft met alle gemeenten, vanaf 2017 óók met de kleinere gemeenten, afspraken gemaakt over het taalniveau van pedagogisch medewerkers in VVEinstellingen. In de G37 zijn grote groepen pedagogisch medewerkers inmiddels geschoold. Toch zijn er nog een aantal pedagogisch medewerkers die de 3F norm nog niet hebben gehaald. Maar hoe krijg je nu nog een groep vol? Kleine gemeenten kampen vaak met een praktisch probleem: er is maar een kleine groep medewerkers die taalondersteuning nodig hebben. Zij werken bovendien zeer verspreid over de regio én er zijn beperkte middelen voor taalscholing beschikbaar.

De oplossing: FF Taal Leren 
De blended learning methode van FF Taal Leren maakt  plaats- en tijdsonafhankelijk leren mogelijk: pedagogisch medewerkers  kunnen wanneer zij willen, waar zij willen met hun eigen digitale modules aan de slag. FF Taal Leren is een flexibele en effectieve taalververhogingsmethode waarbij maatwerk het kernwoord is. FF Taal Leren bestaat uit digitale modules die deelnemers zelfstandig en in eigen tempo kunnen maken. Via de online leeromgeving en de e-coach krijgen zij directe feedback. Feedback-gesprekken en herhalingsoefeningen worden ingezet wanneer nodig. Geheel op maat wordt een aantal Taal Praktijk Dagen georganiseerd. Op de Taal Praktijk Dagen krijgen deelnemers extra handvatten aangereikt en is er ruimte voor vragen en intervisie.

FF Taal Leren is uniek door de volgende kernmerken:
• Plaats en tijdsonafhankelijk.
• Modulair en eigen tempo.
• Beroepsgericht.
• Zichtbare voortgang.

Kosten
De kosten van FF Taal Leren zijn te overzien. U betaalt alleen voor de modules die u afneemt. U hebt een licentie voor de duur van een jaar. De verletkosten en reistijd zijn, in vergelijking met standaard trainingsaanbod, bij FF Taal Leren minimaal. Veel taaltrainingen bestaan namelijk uit 16 tot 20 bijeenkomsten, waarvoor uw personeel uitgeroosterd moet worden. Dit vraagt om veel organisatie en om loon- en vervaningskosten. Door het flexibele karakter van FF Taal Leren bespaart u zo’n 15% in de kosten. Daarnaast scheelt onnodige belasting van uw medewerkers. Zij kunnen de modules thuis en op een door hen zelf gekozen tijdstip volgen.

Over FF Taal Leren
FF Taal Leren is een samenwerking tussen CED-Groep, Sardes, en IT- Workz. De partners bundelen binnen dit project hun innovatievekracht en expertise op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en taal.

Flyer
Download de folder FF Taal Leren (pdf)

Artikelen
Lees artikel 'Schiedam investeert in taalniveau pm’ers, Op naar 3F'
Lees artikel 'Bijscholing voor PM'ers, FF Taal Leren'
Deze artikelen zijn met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang en Kinderopvang, www.kinderopvangtotaal.nl.


  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599