sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Hbo'er op de groep

HBO'er op de groep is een praktijkgerichte cursus met thema's als observeren, opbrengstgericht werken, coachingsvaardigheden en ouderbetrokkenheid. In de cursus wordt gewerkt met ontwikkelingslijnen waarin de SLO-doelen volledig verwerkt zijn. Voor het inspectiekader kinderopvang wordt daarmee voldaan aan de voorwaarden.
Vanaf zomer 2019 is de cursus geactualiseerd en onder een nieuwe naam verschenen: Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang. Lees meer over deze cursus... 

Op locatie
Uiteraard is het ook mogelijk om de training op offertebasis bij u op locatie te verzorgen. Neem hiervoor contact op met Karin van der Meulen, k.vandermeulen@cedgroep.nl

  

Direct contact

Karin van der Meulen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599