sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ondersteuning kleine gemeenten

267 zogeheten ‘kleine Nederlandse gemeenten’ ontvangen samen van het Rijk in 2017 én in 2018 € 4,7 miljoen per jaar voor het verkleinen van onderwijsachterstanden. Dat is gemiddeld € 17.000 per gemeente. De precieze verdeling van dat geld wordt vermoedelijk begin november 2016 bekend.

Taalniveau verhogen
Naar onze inschatting zal OCW deze gemeenten vragen om vooral het taalniveau van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang/PSZ/voorschool te verhogen. Dat heeft namelijk direct effect op kinderen. Het ontvangen van Rijksgeld voor dit doel geeft in kleine gemeenten een nieuwe situatie. De afgelopen jaren ging extra Rijksgeld voor bestrijding van onderwijsachterstanden alleen naar de grote en middelgrote gemeenten (zgn. G-37 en G-86). Dat wordt nu dus anders.

Taal- en kwaliteitstrainingen
Onze inzet voor verbetering van onderwijskansen is nu ook afgestemd op de specifieke situatie van kleinere gemeenten. Zo geven wij taal- en kwaliteitstrainingen voor pedagogisch en leidinggevend personeel (ook) in de kinderopvang, het BSO- en PSZ-werk. Daarnaast steunen wij het gemeente- en bestuursbeleid (bijv. door monitoring en ander advieswerk). Voor veel grote en middelgrote gemeenten en (besturen van) instellingen zijn wij daarmee 'handen en voeten' in het onderwijsachterstandenbeleid. De winst daarvan stellen wij graag ook beschikbaar voor kleinere gemeenten. Informeer dus geheel vrijblijvend naar uw mogelijkheden.

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599