sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Peuterstappen

Opbrengstgericht werken kan ook met peuters! Een teamgerichte training waarin je opbrengstgericht leert werken.

Voor wie
Teams, leidinggevenden en pedagogisch medewerkers, van kinderopvangorganisaties en/of peuterspeelzalen

Doelen
1) ervaren dat spelend leren en opbrengstgericht werken hand in hand gaan
2) ervaren hoe inspirerend het is om peuters door opbrengstgericht werken stappen verder te brengen in hun ontwikkeling, gebruik makend van de VVE methodiek waar u mee werkt
3) leren hoe je peuters verder kunt brengen op de doemeien taal en rekenen in samenhang met de sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij welbevinden van het kind voorop staat
4) kennis en handvatten krijgen om opbrengstgericht werken vorm te geven in je eigen groep
5) samen, als organisatie, stappen zetten om opbrengstgericht werken te realiseren.  

Opbrengsten
Aan het eind van de training Peuterstappen:
- heeft u alle stappen van opbrengstgericht werken doorlopen
- weet u wat opbrengstgericht werken betekent op organisatie-  en  groepsniveau
- heeft u geleerd gegevens te verzamelen en te interpreteren 
- kent u de doelen van SLO, zodat u weet wat van kinderen aan het einde van de peuterperiode wordt verwacht
- kent  u de ontwikkelingslijnen waarlangs kinderen zich ontwikkelen
- kunt u de gegevens omzetten in doelen en handelen

De training omvat:
Een intakegesprek met de stuurgroep opbrengstgericht werken, waarin een van te voren ingevulde checklist wordt besproken
Vijf scholingsbijeenkomsten van 2,5 uur
Twee groepsbezoeken per groep
Twee keer overleg met de stuurgroep

Kosten
Scholingsbijeenkomsten, inclusief intake en overleg met stuurgroep: € 4352
Twee groepsbezoeken per groep: € 512 (dus bijv  bij 4 groepen: 4 x 512 = €1048)

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie over het traject Peuterstappen kunt u contact opnemen met Karin van der Meulen, k.vandermeulen@cedgroep.nl
Lees ook de veelgestelde vragen (FAQ) over PeuterstappenU kunt zich opgeven voor een traject via het secretariaat Het Jonge Kind o.v.v. inschrijving traject Peuterstappen: secretariaatjongekind@cedgroep.nl 

 

Direct contact

Karin van der Meulen

Voor mij zijn er een aantal deuren opengegaan, waardoor ik mezelf beter ben gaan ontwikkelen.

Wilma Huizer, peuterspeelzaal 't Toermalijntje

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599