sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Schakelklassen en zomerscholen

Het ministerie van OCW heeft in het voorjaar van 2012 met de G4 en de G33 bestuursafspraken gemaakt over een kwaliteitsimpuls van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en uitbreiding van schakelklassen en zomerscholen. In 2013 is besloten dat voor de kleinere, overige gemeenten met onderwijsachterstandsmiddelen (niet-G37) ook een impuls wordt gegeven aan de VVE. Om deze gemeenten te ondersteunen stelt het ministerie van OCW een ondersteuningstraject beschikbaar. Een special website is onderdeel van dit traject. Hier vindt u actuele informatie rond de verschillende thema’s.

Lees verder op https://goab.eu/

  

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599