sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Toetstrainingen voor Nederlands 2F/3F

De toetstrainingen voor bestaan uit drie trajecten voor pedagogisch medewerkers: Lezen naar 3F, Luisteren op niveau 3F en Spreken en gesprekken voeren 3F. Voor hbo' ers op de groep is er een speciaal traject. U kunt de trajecten afzonderlijk boeken.

TRAJECT 1 VOOR PEDAGOGISCH MEDEWERKERS: LEZEN NAAR 3F
Zeven bijeenkomsten van 2 uur lees- en toetstraining .
• Teksten op niveau 3Fen 3F+ (B2)
• Teksten buiten het vakgebied (naar de eisen voor 3F)
• U oefent uitsluitend met meerkeuzevragen.
• Digitaal of op schrift (naar keuze)
• Uitleg en oefening op 3F (B2) vaardigheden.
• Adviezen voor stressreductie
• Examentraining
• 1 genormeerde oefentoets TOA.

Kosten
€ 467,- p p. bij minimaal 10 personen. Dat is inclusief reader, oefenmateriaal, gebruik digitale middelen, 1 genormeerde oefentoets (TOA)


TRAJECT 2 VOOR PEDAGOGISCH MEDEWERKERS: LUISTEREN OP NIVEAU 3F

Vier bijeenkomsten van 2 uur
• Teksten met onderwerpen buiten uw vakgebied
(naar de omschreven norm 3f)
• Digitaal oefenen met meerkeuzevragen
• Uitleg en toelichting
• Adviezen voor stressreductie
• 1 genormeerde oefentoetsTOA.

Kosten
€ 273,- p.p. bij minimaal 10 personen, inclusief reader, gebruik digitale middelen, 1 genormeerde oefentoets (TOA).
De cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen


TRAJECT 3 VOOR PEDAGOGISCH MEDEWERKERS: SPREKEN EN GESPREKKEN VOEREN 3F

Welbespraakt en toch gezakt? In vijf bijeenkomsten laten we u alle “kneepjes” van het spreken en gesprekken voeren nog eens toepassen. Met het oefenen op een genormeerde oefentoets en
enkele adviezen om de stress te reduceren, zult u slagen.

Kosten
€ 338,-, p.p. bij minimaal 10 personen, inclusief oefenmateriaal, digitale middelen, 1 genormeerde oefentoets (TOA).

TRAJECT 4 VOOR HBO'ERS OP DE GROEP: LEZEN EN LUISTEREN 4F
Zeven bijeenkomsten om de puntjes op de i te krijgen. Misschien bent u verbaasd dat u na een gedegen HBO-opleiding dit niveau op de toets niet haalde. Kom gericht oefenen!
• Iedere bijeenkomst een tekst met een onderwerp buiten uw vakgebied.
• Oefenen met meerkeuzevragen
• Digitaal of op papier
• Luisteroefeningen
• Toetstraining met 1 genormeerde toets (TOA).

Belangstelling?
Bij voldoende deelname vinden de  verschillende trajecten bij de CED-Groep plaats. Maar we kunnen ze ook op locatie organiseren. Vraag een offerte aan bij Thea Brejaart, t.brejaart@cedgroop.nl

Direct contact

Thea Brejaart

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599