sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ouderbetrokkenheid in de vve

Zomermagazine stimuleert taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid

‘De taalontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk. Het is goed om ouders bij het leerproces te betrekken. Zij kunnen spelenderwijs met hun kind werken aan taal en rekenen.’ (Beleidsmedewerker gemeente)

Taalstimulering
Gemeenten en besturen willen graag meer steun van ouders voor de onderwijsloopbaan van hun kind. In de zomervakantie kunnen kinderen te maken krijgen met een zogenaamde ‘zomerdip’. Doordat ze geen gericht lesaanbod krijgen, gaat hun taal- en leesvaardigheid achteruit. Ouders kunnen deze dip spelenderwijs voorkomen. In het magazine Groeten uit… vinden ouders en hun kinderen (3 t/m 8 jaar) informatie en ideeën om thuis een rijke taalomgeving te creëren. 

Ouderbetrokkenheid
De laagdrempeligheid van de artikelen en het taalgebruik maken het zomermagazine geschikt voor een brede doelgroep. Het magazine draagt niet alleen bij aan het voorkomen van een zomerdip, maar helpt scholen en vve-instellingen ook om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

‘Het magazine geeft ouders toegankelijke ideeën om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.’ (Ouderconsulent, po)

‘Ouders reageren enthousiast op het blad. De meesten van hen gaan thuis ook echt aan de slag met de activiteiten.’ (Medewerker ouderbetrokkenheid, sbo)

Groeten uit… voor uw gemeente?
Groeten uit… verscheen al voor de gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Rijswijk en Ridderkerk. We kunnen het magazine ook samenstellen voor de vve-instellingen en scholen in uw gemeente. Er is ruimte voor pagina’s specifiek voor uw gemeente, zoals  een voorwoord van de wethouder, een bijdrage van de bibliotheek of een reportage in een museum.

Meer weten?
Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Tamara Wally, t.wally@cedgroep.nl.

Lees meer over Groeten uit...!

Artikel 
Magazine stimuleert taalgebruik tussen ouder en kind (pdf). Uit: Klasse Apart, oktober 2016

 

Direct contact

Tamara Wally

Cursus ouderbetrokkenheid

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599