sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Veilig

Scholen zijn verantwoordelijk voor de fysieke, sociale en psychische veiligheid van hun leerlingen. Sinds augustus 2015 is deze verantwoordelijkheid expliciet verankerd in de sectorwetten van het onderwijs. Dat omvat een breed terrein van activiteiten. Wij bieden de scholen, gemeenten en schoolbesturen een palet aan activiteiten om deze verantwoordelijkheid te helpen waarmaken.

 
 • Programma's

  De Vreedzame School De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma helpt de school een gem ...

  Lees meer

 • Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersoon integriteit Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers (dus ook school ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599