sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Programma's

De Vreedzame School
De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma helpt de school een gemeenschap te vormen, waarin leerlingen op een vanzelfsprekende manier democratie ervaren. Leerlingen krijgen een stem en worden actief aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en voor de samenleving. De Veedzame School is ontwikkeld voor peuters en kleuters, voor het speciaal onderwijs (beste burgers, en voortgezet onderwijs
www.devreedzameschool.nl

Taakspel
Taakspel is een programma waardoor onrustig en storend gedrag in de klas afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gedrag van hun eigen groep.
www.taakspel.nl

Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL)
Leerkrachten brengen met de SCOL de ontwikkeling van sociaal gedrag planmatig in kaart.
Lees meer

Portfolio sociale competentie so (met de daarbijbehorende LeerlingSCOL)
Met behulp van een portfolio werkt een leerling uit de bovenbouw van het speciaal onderwijs individueel aan zijn sociale competentie.
Lees meer

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599