sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Masterclass Meten en meetkunde: doe je mee?

Voor wie is de masterclass bedoeld?
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, onderbouwcoördinatoren.

Deze masterclass is door de CED-Groep ontwikkeld in het kader van het project Nu voor Later. Dit project richt zich op de professionalisering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten en zo - in een doorgaande lijn - op de educatie en ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Richtinggevend hierbij is het Utrechts Kwaliteitskader voor Educatie van het Jonge Kind (UKK-2015). Deze masterclass sluit direct aan bij speerpunt 11 uit het UKK, maar biedt ook goede aanknopingspunten voor de speerpunten Ga mee, Terloopse momenten, Met een doel, Ontdekken en Voeten van de vloer. De CED-Groep biedt deze masterclass ook dit jaar aan, nu voor zowel klanten binnen als buiten de stad Utrecht.

 

Waar gaat de masterclass over?
In deze masterclass zoomen we in op de ontwikkeling van meten en meetkunde van jonge kinderen. We bespreken het ontwikkelingsverloop, verkennen met elkaar de verschillende domeinen en vertalen deze direct naar de praktijk: inrichting van een uitdagende speelleeromgeving, materiaalaanbod en interessante activiteiten. We gaan zelf actief aan de slag met materialen en ideeën en richten ons daarna op het educatief  handelen: hoe stimuleer je het probleemoplossend denken van jonge kinderen? We maken verbinding met recent onderzoek naar effectieve leidster- en leerkrachtvaardigheden. Daarna in je eigen groep aan de slag.
Tijdens de terugkombijeenkomst blikken we terug op de praktijkopdrachten en is er ruimte voor verdieping en vragen.

Hoe is de training opgebouwd?
• 1 dag masterclass
• 1 terugkommiddag
• Optioneel: om de kennis en vaardigheden vanuit de Masterclass echt goed te kunnen implementeren kunnen deelnemers verdere begeleiding aanvragen in de vorm van ‘coaching on the job’. Hiervoor zullen op instellings/schoolniveau nadere afspraken worden gemaakt.
Vandaag ervaren, morgen doen!

Aan het eind van de masterclass:
• Heb je zicht op de rekenontwikkeling van jonge kinderen (2-7 jaar) op de domeinen meten en meetkunde
• Heb je zicht op kernpunten van een goede rekendidactiek in het werken aan meten en meetkunde met jonge kinderen
• Ben je geïnspireerd om passende, betekenisvolle activiteiten te bieden en uitdagende vragen te stellen.
• Heb je in je eigen praktijk ervaringen opgedaan met een doelgericht aanbod op meten en meetkunde en heb je concrete vervolgplannen gemaakt.

Prijs
U betaalt voor de masterclass € 395,- per person, inclusief lunch en materialen.

Inhoudelijke informatie
Anja de Rooij, a.derooij@cedgroep.nl


 

 

  

Direct contact

Anja de Rooij

Webwinkel

Webwinkel

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599