sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ontwikkellijnen peuters

Peuterstappen is ontwikkeld in het kader van ‘Opbrengstgericht werken met peuters’. Het bestaat uit ontwikkellijnen die u helpen u om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en te volgen. De lijnen zijn gebaseerd op de doelen van het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluiten aan op de leerlijnen voor het basisonderwijs van de CED-Groep. Ze geven u daarmee ook informatie over de vorderingen van de kinderen op de doelen die behaald moeten zijn om een goede start in groep 1 te kunnen maken. Peuterstappen bestaat dan ook uit de ontwikkellijnen taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek.

Website
De verschillende ontwikkellijnen kunt u op deze pagina downloaden. http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/peuters/leerlijnen-peuters.aspx

Meer informatie
Neem contact op met Tanja Gerritsen, t.gerritsen@cedgroep.nl

Direct contact

Tanja Gerritsen

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599