sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwkomers

Er zijn de afgelopen periode veel “nieuwkomers” naar Nederland gekomen. Onder hen bevinden zich ook veel jonge kinderen. Soms gevlucht voor geweld in hun eigen land, soms naar Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging. Veel pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten vragen zich hoe ze zo goed mogelijk met deze kinderen kunnen werken. Welke aanpak en welk onderwijsaanbod sluiten het beste aan op de behoeften van deze kinderen?

 
 • Cursussen voor individuele deelnemers

  Werken met Nieuwsbegrip voor nieuwkomers In deze cursus komen de ins en outs van Nieuwsbegrip en goed begrijpend leesonderwijs aan nieuwkomers aan d ...

  Lees meer

 • Materialen

  De CED-Groep heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van educatieve materialen voor NT2-leerlingen. De volgende materialen kunt u inzetten bij het on ...

  Lees meer

 • VVE-programma's

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s om ervoor te zorgen dat zij zo ...

  Lees meer

Direct contact

Mireille David

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599