sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Observeren en registreren

Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het observeren en registreren van de brede ontwikkeling is belangrijk om het ontwikkelingsverloop in beeld te brengen en te kunnen volgen en bewaken. De CED-Groep verzorgt professionalisering voor verschillende observatie- en registratiemodellen waaronder de observatielijsten Doen, Praten en Bewegen, het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) en Kijk.

 
 • KIJK!

  Opbrengstgericht werken en de ruimte om spelend te leren hoeven elkaar niet te bijten. KIJK! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en regis ...

  Lees meer

 • Ontwikkelingsvolgmodel

  Het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijne ...

  Lees meer

 • Pravoo

  Kindvolgsystemen zijn van grote waarde. Ze bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van kinderen zorgvuldig te volgen. U kunt uw handelen daar vervo ...

  Lees meer

 • Cito-toetsen

  De CED-Groep helpt u bij de stappen van opbrengstgericht werken. Zo kan het voor u belangrijk zijn om uw manier van toetsen en of observeren onder de ...

  Lees meer

 • HOREB

  HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. De digitale HOREB is een toegankelijk en effectief hul ...

  Lees meer

Direct contact

Mireille David

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599