sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Observeren en registreren

Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het observeren en registreren van de brede ontwikkeling is belangrijk om het ontwikkelingsverloop in beeld te brengen en te kunnen volgen en bewaken. De CED-Groep verzorgt professionalisering voor verschillende observatie- en registratiemodellen waaronder de observatielijsten Doen, Praten en Bewegen, het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) en Kijk.

 
 • Kleuter in beeld

  In het toekomstige wetgevingskader dat vanaf 1 augustus 2022 van kracht wordt, is vermeld dat scholen vanaf deze datum binnen het leerlingvolgsysteem ...

  Lees meer

 • Kindvolgsystemen

  Er zijn veel kindvolgsystemen en de onderlinge verschillen zijn behoorlijk groot. Elk kindvolgsysteem heeft zijn eigen kenmerken. Welk systeem past b ...

  Lees meer

 • KIJK!

  KIJK! is een veelgebruikt en prima gewaardeerd kindvolgsysteem voor kinderopvang en groep 1-2 op van de basisschool. Veel kinderopvanginstellingen en ...

  Lees meer

 • Ontwikkelingsvolgmodel

  Het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijne ...

  Lees meer

 • Pravoo

  Kindvolgsystemen zijn van grote waarde. Ze bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van kinderen zorgvuldig te volgen. U kunt uw handelen daar vervo ...

  Lees meer

 • HOREB

  HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. De digitale HOREB is een toegankelijk en effectief hul ...

  Lees meer

Direct contact

Mireille David

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599