sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kinderopvang

Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we jonge kinderen die, als zij op de juiste wijze gestimuleerd worden, met sprongen vooruit gaan in hun ontwikkeling. Onderzoek laat de noodzaak zien van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en management die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt. De CED-Groep biedt professionalisering voor individuele medewerkers en voor teams, van een korte workshop tot uitgebreide trainingen. Allemaal afgestemd op de praktijk.

 
 • Trainingen Kinderopvang

  De CED-Groep ondersteunt kinderopvangorganisaties graag bij alle nieuwe vve-eisen, waaronder de wet IKK. Wet IKK • Hoe zorg ik dat mijn orga ...

  Lees meer

 • Wet IKK

  Op 1 januari 2018 ging de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen ...

  Lees meer

 • Werken met baby's

  Werken met baby’s is een apart vak, dat om  kennis en specifieke vaardigheden vraagt. Om competente pm’ers dus! Daarom stelt de wet ...

  Lees meer

 • Observeren en registreren

  Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs. Het observeren en registreren van de brede ontwikkeling is belangrijk om het ontwikkelingsverloop in b ...

  Lees meer

 • Ontwikkelingsgebieden

  Jonge kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en moeten nog allerlei vaardigheden onder de knie krijgen. Deze vaardigheden kun je verdelen in een aan ...

  Lees meer

 • Opbrengstgericht werken

  Opbrengstgericht werken is in het basisonderwijs al jaren een begrip. Maar ook in de kinderopvang en in de startgroep kun je opbrengstgericht werken. ...

  Lees meer

 • Pedagogische- en didactische vaardigheden

  Goede pedagogische- en didactische vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn onmisbaar om kennis over te dragen en jonge kinderen ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599