sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ontwikkelingsgebieden

Jonge kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en moeten nog allerlei vaardigheden onder de knie krijgen. Deze vaardigheden kun je verdelen in een aantal ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld taal, sociaal-emotioneel, motoriek en gecijferdheid. Deze verschillende ontwikkelingsgebieden kun je niet los van elkaar zien, ze beinvloeden elkaar juist. De CED-Groep heeft een ruim aanbod van professionalisering op alle ontwikkelingsgebieden, van een korte workshop tot uitgebreide trainingen. 

 
 • Kinderen met voorsprong

  Slimme peuters, hoogbegaafde kleuters? Bij deze leeftijdsgroep spreek je meestal nog niet over hoogbegaafdheid. Daarvoor moet de ontwikkeling van het ...

  Lees meer

 • Meervoudige intelligentie

  Kinderen en volwassenen kunnen op verschillende manieren ‘knap’ zijn, dat ontdekte de Amerikaanse Howard Gardner. Hij beschrijft acht intelligenties. ...

  Lees meer

 • Rekenen

  Rekenen met jonge kinderen? Jazeker! Jonge kinderen hebben een spontane en natuurlijke belangstelling voor de wereld om hen heen. Een wereld die hen ...

  Lees meer

 • Sociaal-emotioneel

  Van basisscholen wordt verwacht dat zij een integraal aanbod bieden voor de domeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. De CED-groep hel ...

  Lees meer

 • Spel en spelontwikkeling

  In spelsituaties krijgen de kinderen gelegenheid om de wereld om hen heen na te spelen en te ontdekken. Aan u de taak kinderen te laten spelen! ...

  Lees meer

 • Taal

  Taal is een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. En het is een boeiend proces! kinderen leren gesprekken voeren, breiden hu ...

  Lees meer

 • Techniek

  Bij veel kinderopvangorganisaties en in het onderwijs komen activiteiten op het gebied van techniek nog onvoldoende uit de verf. Erg zonde, want voor ...

  Lees meer

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599