sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kinderen met voorsprong

Slimme peuters, hoogbegaafde kleuters? Bij deze leeftijdsgroep spreek je meestal nog niet over hoogbegaafdheid. Daarvoor moet de ontwikkeling van het kind wat verder en breder zijn. Wel spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong wanneer een peuter of kleuter vergeleken met leeftijdsgenoten op een of meerdere ontwikkelingsgebieden duidelijk voorloopt. Het is zinvol om te weten, hoe u kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong kunt signaleren. Het zo vroeg mogelijk herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong is belangrijk, omdat u dan kunt inspelen op de ontwikkelbehoeften van het kind en onderpresteren voorkomt.

Effectief beleid
Specialisten jonge kind van de CED-Groep ondersteunen kinderopvangorganisaties en leerkrachten van groep 1-2 bij het ontwikkelen van een effectief beleid en een passend aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Wij kunnen u hierin begeleiden. Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn o.a.: 
• kenmerken van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
• het intakegesprek
• signaleren
• rol van de pedagogisch medewerker/leerkracht
• compacten en verrijken
• rijke en uitdagende speelleeromgeving
• executieve functies
• samenwerking met ouders.

Tijdens de bijeenkomsten staat de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal. 

Individueel cursusaanbod
Haal meer uit de peuters in uw groep met de cursus Pientere peuters. Voor leerkrachten die met kleuters werken hebben we de cursussen: Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en Creatieve denkers en doeners.

Direct contact

Saskia van den Akker

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599