sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Meervoudige intelligentie

Kinderen en volwassenen kunnen op verschillende manieren ‘knap’ zijn, dat ontdekte de Amerikaanse Howard Gardner. Hij beschrijft acht intelligenties. De vraag is dus niet: ‘Hoe knap ben je?’, maar ‘Hoe ben je knap?’

Knap zijn
Er zijn verschillende soorten kinderen: kinderen met veel behoefte aan beweging, kinderen die graag muziek horen, die van gezelschapsspelletjes houden, of van lezen, of juist graag tekenen en knutselen. Op de meeste basisscholen is er vooral aandacht voor de verbaal- linguïstisch (woordknap), logisch mathematische (redeneer-rekenknap) en visueel ruimtelijke (beeld-ruimteknap) intelligenties, terwijl kinderen op meerdere manieren knap kunnen zijn!

De acht intelligenties
1. Verbaal linguïstisch = woordknap
2. Logisch mathematisch = redeneer en rekenknap
3. Visueel ruimtelijk = beeld ruimteknap
4. Muzikaal ritmisch = muziekknap
5. Lichamelijk kinesthetisch = lijf beweging knap
6. Naturalistisch ecologisch = natuurknap
7. Inter persoonlijk = mensenknap
8. Intra persoonlijk = zelfknap

Aandacht voor de acht intelligenties is belangrijk in het onderwijs maar zeker ook op de bso.

Heeft u belangstelling voor:
• Meervoudige intelligentie hoeken of koffers met materialen bij de verschillende intelligentiegebieden?
• Opdrachtkaarten per intelligentiegebied?
• Een cursus Meervoudige Intelligentie in de Buiten Schoolse Opvang?

Neem dan contact op met Thea Brejaart, t.brejaart@cedgroep.nl

Direct contact

Thea Brejaart

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599