sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Sociaal-emotioneel

Van basisscholen wordt verwacht dat zij een integraal aanbod bieden voor de domeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. De CED-groep helpt basisscholen en kinderopvangorganisaties om dit vorm te geven en heeft verschillende materialen op dit gebied ontwikkeld:

De Vreedzame School
Met dit programma creëert u een positief en moreel klimaat voor kinderen, professionals en ouders.
www.vreedzameschool.nl

Taakspel
Taakspel zorgt voor een prettige sfeer in de groep.
www.taakspel.nl

Doen, Praten, Bewegen en Rekenen
Steeds meer kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouders volgen de ontwikkeling van de kinderen en maken daarbij gebruik van Doen, Praten, Bewegen en Rekenen. Met deze observatielijsten kunt u de sociaal-emotionele, taal, reken- en motorische ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 4 jaar volgen.
Lees meer

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599