sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Techniek

Bij veel kinderopvangorganisaties en in het onderwijs komen activiteiten op het gebied van techniek nog onvoldoende uit de verf. Erg zonde, want vooral op jonge leeftijd zijn kinderen warm te maken voor wetenschap en techniek. De CED-Groep adviseert en ondersteunt u bij de invoering van techniek binnen uw eigen organisatie of school.

TalentKracht
TalentenKracht is een onderzoeksprogramma van zeven universiteiten. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van talent bij jonge kinderen (3-14 jaar) binnen het domein van wetenschap en techniek. Binnen het onderzoek van TalentenKracht wordt, vanuit verschillende wetenschappelijke inzichten, gekeken naar talent, begaafdheid en excellentie bij jonge kinderen. TalentenKracht richt zich daarbij op Wetenschap & Techniek (W&T) en hoe volwassenen rondom het kind dit talent kunnen bevorderen.

Kleine Wetenschappers
Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen heeft de CED-Groep in opdracht van het Platform BètaTechniek de kennis vertaald in praktische richtlijnen en ondersteunend materiaal voor de voorschoolse periode. De CED-Groep heeft een activiteitenboek ontwikkeld voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen: Kleine Wetenschappers. Met dit activiteitenboek creëer je onderzoekssituaties voor jonge kinderen waarin de pedagogisch medewerker samen met het kind verschillende ‘experimenten’ uitvoert.
Download het boek (pdf, 51 pag.)

Meer informatie?
Mehrnaz Tajik vertelt u graag meer over de mogelijkheden voor uw eigen organisatie of school.
m.tajik@cedgroep.nl

Direct contact

Mehrnaz Tajik

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599