sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht spelen: durf jij nog te spelen?

Spelen is immers leren? Jazeker! Wellicht is dit kritisch bedoeld. Zo'n geluid hóórt ook in een tijd waarin doelen stellen en Opbrengstgericht werken ons scherp houden. Binnen de muren van de kinderopvang en school heeft spelen een grote meerwaarde. Leerkracht en leidster creëeren spelmogelijkheden vanuit een professionele, doordachte aanpak. Een combinatie van vakkennis en vermogen om zelf te kunnen spelen maakt dat spelen echt leren kan zijn. Aan de leidster en  leerkracht: durf jij te spelen? Fantasievol en toch opbrengstgericht?

In deze workshop/training komen aan bod:
• Vermogen van de mens om te spelen.
• Hoe verbind je vrij spel met (SLO) doelen?
• Hoe bied je (SLO)doelen aan in het spel?
• Observeren, interpreteren
• Spelinterventies
• Achterstand in de spelontwikkeling.
• Voorbeelden van opbrengstgericht spel
• Oefeningen voor de leerkracht.
• Flexibel schakelen tussen spelfantasie en vakkenis?
 
Varianten
Variant 1: Workshop van  1,5-2 uur :
Voorbeelden en inspiratie voor leidsters en leerkrachten nom zelf te spelen en toch opbrengstgericht te werken.
Prijs: € 774,-

Variant 2: Training van 2 middagen van 3 uur:
• Theoretisch kader.
• Voorbeelden op film en casussen.
• Oefeningen voor de leerkracht
• Opdrachten voor op de werkvloer.
Prijs : €  1548,-

Variant 3 : Een  cursus van 3 bijeenkomsten van 3 uur
 Dezelfde inhoud maar meer diepgang:
• Visie op de rol van spel
• Theoretisch kader.
• SLO doelen en vrij spel.
• Voorbeelden op film
• Observatie
• Casusbespreking
• Begeleiding van achterstand in spelontwikkeling
• Spel voor de leerkracht/leidster
• Opdrachten voor op de werkvloer
Prijs : € 2322,-

Open aanbod
Naast de teamtrainingen op locatie is er ook een training waarop individueel ingeschreven kan worden. Lees meer over de training Opbrengstgericht spelen in de onderbouw.

Artikel
Haal meer uit kinderen door minder te sturen - KlasseApart, februari 2017 (pdf)

Meer informatie
Heeft u interesse in de training? Neem contact op met Suze van de Pol, s.vandepol@cedgroep of Thea Brejaart,  T.Brejaart@cedgroep.nl

 

Direct contact

Thea Brejaart

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599