sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Trainingen Kinderopvang

De CED-Groep ondersteunt kinderopvangorganisaties graag bij alle nieuwe vve-eisen, waaronder de wet IKK.

Wet IKK
Hoe zorg ik dat mijn organisatie voldoet aan de wet IKK?
Hoe kan ik op een soepele manier de veranderingen doorvoeren binnen mijn organisatie?

Kwaliteit kinderopvang
Het doel van de wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is om de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De wet bepaalt dat kinderopvangorganisaties aan vier thema’s moeten werken:
de ontwikkeling van het kind staat centraal
veiligheid en gezondheid
stabiliteit en pedagogisch maatwerk
kinderopvang is een vak
Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Samen met jou brengen we in kaart hoe je organisatie ervoor staat. Welke dingen zijn al goed geregeld? Welke veranderingen moeten nog doorgevoerd worden en hoe kunnen we daarbij helpen? We zetten dit helder voor je uiteen, zodat we daarna concreet aan de slag kunnen. 

Mogelijke programmaonderdelen
Wij zijn op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving en jij kent jouw organisatie het beste. Samen maken we een programma op maat. Je weet dan zeker dat jouw organisatie IKK-proof is. We bekijken samen wat er moet gebeuren om aan de wet IKK te voldoen. Mogelijke programmaonderdelen zijn:
Vve-trainingen die allemaal minimaal 12 dagdelen omvatten, zoals de veelgebruikte programma’s Uk & Puk, Piramide en Ben ik in Beeld
Taaltrainingen voor pedagogisch medewerkers: FF Taal Leren en Allemaal Taal
Kiekeboe
•Training Babypedagogiek
Training Pedagogisch beleidsmedewerker
Doen, Praten, Bewegen & Rekenen
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Opbrengstgericht spelen
Pedagogisch coach kinderopvang
De ib’er in de kinderopvang

Kennis en vaardigheden
Ook verzorgt de CED-Groep professionalisering op de volgende gebieden:
• stimuleren van de taal-, reken-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling
• het volgen van de ontwikkeling van peuters
• ouderbetrokkenheid
• aansluiting en overdracht van voor- naar vroegschool

Op maat
Professionalisering verzorgen wij ook ‘op maat’ voor medewerkers die nog onvoldoende vve-scholing gevolgd hebben of hun kennis willen opfrissen.

Artikelen
Lees artikel 'Stichting Kinderopvang Gorinchem werkt aan nieuwe vve-eisen', KlasseApart, oktober 2019

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mireille David, m.david@cedgroep.nl

 

Direct contact

Mireille David

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599