sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Wet IKK

Op 1 januari 2018 ging de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen en de regeldruk te verminderen.
 
Eisen
De IKK richt zich op verschillende gebieden. Er worden o.a. eisen gesteld aan het taalniveau van medewerkers op een vve-groep en het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen. Ook zijn er hogere eisen voor de professionaliteit van medewerkers en is het van belang dat er doorlopend aandacht is voor de ontwikkeling en vaardigheden van de beroepskrachten.
 
Professionalisering
U kunt bij de CED-Groep terecht voor gerichte professionalisering om aan de wet IKK te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan:

Vve-trainingen die allemaal minimaal 12 dagdelen omvatten, zoals de veelgebruikte programma’s Uk & Puk, Piramide en Ben ik in Beeld
Taaltrainingen voor pedagogisch medewerkerss: FF Taal Leren en Allemaal Taal
Piramide Kiekeboe
Babyspecialist
Training HBO’er op de groep
Pedagogisch beleidsmedewerker kinderopvang
Doen, Praten, Bewegen & Rekenen
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Opbrengstgericht spelen
Vve-coach
De ib’er in de kinderopvang
 
Daarnaast verzorgen wij ook professionalisering ‘op maat’ voor medewerkers die nog onvoldoende vve-scholing gevolgd hebben of hun kennis willen opfrissen.

Kennis en vaardigheden
Ook verzorgt de CED-Groep professionalisering op de volgende gebieden:
• stimuleren van de taal-, reken-, motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling
• het volgen van de ontwikkeling van peuters
• ouderbetrokkenheid
• aansluiting en overdracht van voor- naar vroegschool

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mireille David, m.david@cedgroep.nl

 

 
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599