sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Excellent organiseren met krachtige kinderopvang

De kwaliteit van je organisatie vergroten is in deze tijd een must!  Maar hoe kunnen organisaties nu echt handen en voeten geven aan hun ambities naar kwaliteit? In een doorgaand en cyclisch proces waarin het geleerde en ontwikkelde ook geborgen wordt?

 

Krachtige Kinderopvang
Krachtige Kinderopvang richt zich op aspecten van communicatie, kwaliteit en organisatie die beter kunnen. Een lerende organisatie is mogelijk door een duurzame open en veilige communicatiecultuur, waarbij kwaliteitsverbeteringen door alle lagen van de organisatie gedragen en beleefd wordt. Krachtige Kinderopvang biedt u een bewezen programma.

Onderscheidend
Krachtige Kinderopvang onderscheidt zich door de aanpak en het werken met ontwikkelteams en een gefaseerd model van ontwikkeling tot borging. Voorafgaand aan het verbetertraject kijken we hoe de organisatie er voor staat. Welke kenmerken van een effectieve en lerende organisatie, gericht op kwaliteit, zijn aanwezig en welke ontbreken nog? In korte tijd brengen we met het management de beginsituatie in kaart en stellen we het bijbehorende plan van aanpak op.

Planning en STAR-geformuleerde doelen
Meestal starten we met een nulmeting. Op basis van de nulmeting stellen we een plan van aanpak op. Dit wordt concreet uitgewerkt in gefaseerde jaarplanningen en in doelen volgens de STARmethode (STAR staat voor Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaat). De directie, het team en de adviseur van de CED-Groep gaan hiermee aan de slag. Samen richten we een veranderorganisatie in om het kindcentrum, duurzaam en op verschillende terreinen te verbeteren. Alle medewerkers  die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid van het kindcentrum doen mee en zijn medeverantwoordelijk.
 
Basismodule

In de basismodule werken we aan verbeterpunten die de organisatie nodig heeft, zorgen we ervoor dat deze gefaseerd en stevig in de organisatie worden uitgerold. De focus ligt op coaching van het managementteam en op de begeleiding van de ontwikkelteams. Alles is er op gericht dat vernieuwingen echt van het kindcentrum zijn, voorbereid  en mede geïmplementeerd worden vanuit alle professionals van het kindcentrum. Op een gestructureerde wijze en duurzaam geborgd. ‘Geen losse eindjes, we maken dingen af, we maken er goede afspraken over en we houden ons er aan’.

Resultaten
Dit alles resulteert in een goed werkend managementteam en ontwikkelteams die aan de STAR-geformuleerde doelen werken. In de organisatie wordt gebouwd aan de voorwaarden om te kunnen functioneren als een Lerende Organisatie.

Vervolgmodules
In de vervolgmodules werken we aan vaardig zijn in het voeren van oplossingsgerichte feedback gesprekken; sturen op kwaliteit van medewerkers; en het leren van en met elkaar.

Cursusdag met open inschrijving
De cursus Verantwoord plannen en borgen voor kinderopvang is een onderdeel van Krachtig Kinderopvang. Deze dag is voor alle directieleden van groot belang en is ook los van het traject te volgen.
Zie: S7358 Verantwoord plannen en borgen voor kinderopvang

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Krachtige Kinderopvang? Neem dan contact op met Anja de Rooij, a.derooij@cedgroep.nl

Direct contact

Anja de Rooij

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599