sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Startgroepen

Een startgroep is een vorm van voorschoolse opvang waarbij peuters zich in een stimulerende omgeving spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De startgroep bouwt daarbij voort op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zo maken de betrokken professionals in de startgroep gebruik van een programma van voorschoolse educatie. De (kwaliteits)eisen bij of krachtens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen blijven onverkort van toepassing. Er moet dus ook bijvoorbeeld voldaan worden aan de randvoorwaarden voor VVE uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Zo moet het programma niet alleen gaan over taal, maar ook over rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook een startgroep beginnen? Profiteer van onze ervaring!

 
 • Nulgroep en voorschool

  In Rotterdam bestaan sinds enige tijd zogenaamde nulgroepen. Een nulgroep valt onder het voorschoolse aanbod en is gericht op het tegengaan van ontwi ...

  Lees meer

 • Ontwikkellijnen

  De CED-Groep biedt ontwikkellijnen voor zowel de nulgroep (startgroep) als de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ze helpe ...

  Lees meer

 • Hbo'er op de groep

  In de training HBO’er op de groep van de CED-Groep wordt aandacht besteed aan het werken als hbo’er in een startgroep. HBO'er op de groep ...

  Lees meer

Direct contact

Els Groenewoud

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599