sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

VVE krijgt extra impuls met spelkisten

In veel gemeenten wordt al meerdere jaren met een vve-programma zoals Uk & Puk of Startblokken van Basisontwikkeling gewerkt. Om pedagogisch medewerkers en leerkrachten die met een vve-programma werken een handvat hierbij te bieden, stelt de CED-Groep voor gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen spelkisten samen. Lees op deze pagina het interview met CED-adviseur Mireille David en reacties van gebruikers over de spelkist:

Duurzame aanvulling

Gemeenten, organisaties en besturen hebben vaak jarenlang in vve-trainingen van medewerkers en leerkrachten geinvesteerd en daarbij ook mensen zien verhuizen, met pensioen gaan of naar hogere groepen vertrekken. Door naast de trainingen een impuls in materialen te geven, wordt dit als een duurzame investering gezien. De materialen blijven immers op de locaties, ook als medewerkers vertrekken.  

Visie als uitgangspunt
“Vooraf neem ik met de betreffende gemeente of organisatie hun visie en werkwijze door”, zegt Mireille David van de CED-Groep. “Als het mogelijk is worden de spelkisten direct in de trainingen voor een vve-certificaat verwerkt. Dit om ervoor te zorgen dat ze op een juiste wijze ingezet worden”. SK Nissewaard heeft twee jaar de training voor het vve-programma Startblokken van Basisontwikkeling gevolgd en is één van de organisaties die gebruik maakt van de spelkisten. Het programma Startblokken van Basisontwikkeling is ontstaan vanuit de ontwikkelingsgerichte visie en dat was dan ook het uitgangspunt voor het samenstelen van de kisten. “Bij de ontwikkelingsgerichte visie bekijk je goed waar kinderen zich in hun ontwikkeling bevinden en wat je kunt doen om hen net een stapje verder te brengen”, merkt Mireille David op.

Aantrekkelijke thema’s
Het vve-programma Startblokken van Basisontwikkeling maakt gebruik van betekenisvolle thema’s die de pedagogisch medewerkers of leerkrachten zelf bepalen. De spelkisten die voor SK Nissewaard zijn samengesteld moesten hier dan ook op aansluiten en hebben allen een aantrekkelijk prentenboek als leidraad, zoals de boeken ‘Anna in het ziekenhuis’, ‘Saar krijgt nieuwe schoenen’ en ‘Anna op de boerderij’. “Deze prentenboeken zijn goed te gebruiken als startpunt voor verschillende activiteiten rondom ziek zijn, kleding en de kinderboerderij,” meldt Mireille David. “Je kunt hierbij denken aan het inrichten van een spelhoek samen met de kinderen of het interactief voorlezen.”

Totale ontwikkeling
Spel is het uitgangspunt van het programma Startblokken van Basisontwikkeling en de spelkisten zijn dan ook zo samengesteld dat ze het spelen stimuleren en verdiepen. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van echte materialen. Als dat niet mogelijk is wordt er gewerkt met materialen die voor de kinderen herkenbaar en hanteerbaar zijn en uitlokken om er handelingen mee uit te voeren. Mireille David: “In de kisten zijn daarom echte bekers voor het melk drinken op de boerderij, echte klompen met boerenkiel en kleding met schoenen aansluitend bij de prentenboeken opgenomen.”  Als vve op deze manier een extra impuls krijgt wordt er op meer aspecten gelet. Zoals  rekening houden met de verschillende niveaus van de kinderen en het stimuleren van de totale ontwikkeling van kinderen.

Enthousiasme
De medewerkers van SK Nissewaard werken sinds enkele maanden met de spelkisten en dit zie je op verschillende manieren in de groep terug. Bijvoorbeeld als startactiviteit om kinderen bij het thema te betrekken of als themahoek die in combinatie met de spelhoek kinderen extra uitdaagt. Linda van Gijzen-Heus is als assistent leidinggevende van SK Nissewaard betrokken bij de inzet van de spelkisten en merkt op dat de veelzijdigheid van de kisten een grote meerwaarde heeft. “Het is leuk om te zien wat het allemaal losmaakt bij de kinderen en ik word er zelf ook helemaal enthousiast van!”, vult zij aan. 

Eye-opener
In de praktijk is het merkbaar dat de spelkisten, die soms vanuit resterende oab-middelen ingezet worden, een eye-opener zijn voor organisaties om vve-meer vorm te geven. De kisten zijn vaak aanleiding om met elkaar weer eens na te denken over het doel van vve en wat de stand van zaken hierbij is voor hun gemeente, school of organisatie. Mireille David: “Daarnaast zien de medewerkers de spelkisten vooral als een cadeautje voor hun jarenlange inzet om het beste uit kinderen te halen.”  

Mireille David (m.david@cedgroep.nl) werkt ruim 17 jaar bij Expertise Centrum Het jonge kind van de CED-Groep als innovatie- en organisatieadviseur op het gebied van jonge kinderen en stelde voor meerdere gemeenten en organisaties spelkisten samen. Dit artikel staat (ook) in Bestuur Beleid Management en Pedagogiek in het Kindcentrum, juli/augustus 2018.

Direct contact

Mireille David

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599