sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basistraining Het jonge kind

In samenspraak met de organisatie Spelenderwijs Utrecht heeft de CED-Groep, op grond van de richtlijnen van OCW en de inspectie VVE, een training ontwikkeld van twaalf dagdelen, drie coachingsbezoeken en een eindgesprek aan de hand van een portfolio. 

Voor wie
Pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang.

Inhoud training
De training richt zich op alle pijlers van VVE en de 4 domeinen (inhoudskaarten) van SLO: Sociaal-Emotioneel, Taal, Rekenen en Motoriek. Hiermee zijn ze startbekwaam voor een VVE-groep. Mochten de pedagogisch medewerkers een officieel certificaat van een erkend VVE-programma nodig hebben (bijvoorbeeld in verband met de subsidie-eisen van een gemeente), dan kunnen we een koptraining verzorgen van ongeveer vier tot acht dagdelen (afhankelijk van het programma). Denk bijvoorbeeld aan Uk & Puk, Startblokken, Kaleidoscoop, Piramide

Op locatie
Deze basistraining kan overal op locatie verzorgd worden.

Meer informatie
Neem contact op met Nicoline Stufkens, n.stufkens@cedgroep.nl


Direct contact

Nicoline Stufkens

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599