sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, afgeleid van het Amerikaanse High-Scope programma. Het wordt uitgevoerd in een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar groep 1 en 2 van de basisschool. Doel van Kaleidoscoop is het vergroten van de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties.

Erkend programma
De kern van Kaleidoscoop is ‘actief leren’. Dat betekent: evenwicht tussen activiteiten die u zelf stuurt en activiteiten op initiatief van de kinderen. Bij Kaleidoscoop gebruikt u een verrijkte leeromgeving en past u de lesideeën in bij uw dagelijks handelen. De erkenningscommissie Interventie heeft Kaleidoscoop erkend als theoretisch goed onderbouwd en is daarin opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland is onderzoek verricht naar de effecten van High-Scope en Kaleidoscoop, met uitstekende resultaten!

Training op maat
De CED-Groep biedt het programma Kaleidoscoop aan op kinderdagverblijven peuterspeelzalen en voorscholen. Het is tevens geschikt voor onderbouwteams van basisscholen. De training Kaleidoscoop wordt op maat gemaakt voor de organisatie of basisschool en bestaat uit trainingsbijeenkomsten, coaching in de groep (in samenwerking met de pedagogische coach van de organisatie of onderbouwcoördinator van de basisschool), diverse praktijkopdrachten en regelmatig overleg met de organisatie over de invoering van het programma Kaleidoscoop.

Publicaties
Het NJi heeft recentelijk twee publicaties over Kaleidoscoop uitgegeven. In de publicatie 'Actief lerend de wereld ontdekken' wordt een pleidooi gehouden om het spel van kinderen serieus te nemen. Het spel is essentieel voor hun brede ontwikkeling en de professional kan hier een rol innemen. In de andere publicatie 'Betrokkenheid als kompas' wordt beschreven op welke manieren de professional tijdens het spel aan kan sluiten bij de verschillende behoeften van kinderen. De publicaties zijn onderdeel van de trainingen.

Bekijk de publicatie 'Actief lerend de wereld ontdekken'. 
Bekijk de publicatie 'Betrokkenheid als kompas'.

Meer informatie
Neem contact op met Nicoline Stufkens, n.stufkens@cedgroep.nl

 

Direct contact

Nicoline Stufkens

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599